Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wykorzystanie technik audiowizualnych dla uzyskania zgody pacjentek na usunięcie macicy
Źródło: AK/AJOG September 2018
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.09.2018
 
 
Uzupełnienie standardowej rozmowy materiałami audiowizualnymi w istotny sposób zwiększa świadomość pacjentek dotyczącą proponowanego leczenia operacyjnego oraz dokładność przekazywanych pacjentce informacji.
Przeprowadzono randomizowane badanie, mające na celu wyjaśnić czy zastosowanie wideoprezentacji usprawnia proces uzyskiwania świadomej zgody pacjentki na zabieg usunięcia macicy. Zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej znalazły się pacjentki zakwalifikowane do usunięcia macicy metodą otwartą, laparoskopową lub przez pochwową.

Grupę badaną stanowiło 60 pacjentek, u których podczas uzyskiwania świadomej zgody na leczenie operacyjne, oprócz standardowej rozmowy z operatorem, wykorzystano materiały audiowizualne. Były to przygotowane przez profesjonalistów dziesięciominutowe prezentacje na temat wskazań, przeciwwskazań, możliwych technik operacyjnych oraz najczęstszych powikłań po histerektomii. Materiały opracowano przy współpracy z kierownikiem badania oraz poddano ekspertyzie psycholingwistycznej. Do grupy kontrolnej przydzielono 60 pacjentek, u których świadomą zgodę na histerektomię pozyskano w sposób standardowy- w trakcie rozmowy z operatorem. U obu grup pacjentek przeprowadzono ankiety dotyczące zrozumienia procesu terapeutycznego w momencie postawienia diagnozy, w dniu uzyskania świadomej zgody, w dniu operacji i w okresie pooperacyjnym.

Badanie wykazało, że uzupełnienie standardowej rozmowy materiałami audiowizualnymi w istotny sposób zwiększa świadomość pacjentek dotyczącą proponowanego leczenia operacyjnego oraz dokładność przekazywanych pacjentce informacji. Zastosowanie tych metod wpływa jednak negatywnie na ilość czasu poświęcanego pacjentkom przez lekarzy podczas rozmowy, co z jednej strony ma wydźwięk pozytywny i pozwala lepiej dysponować czasem lekarzy, z drugiej jednak strony skraca cenny czas interakcji lekarz-pacjent.

Mimo to, poziom zrozumienia i satysfakcji pacjentek, którym przed operacją udostępniono materiały wideo dotyczące proponowanej metody leczenia, były zdecydowanie wyższe niż pacjentek konsultowanych w sposób standardowy.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe