Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zastosowania USG 3D w wykrywaniu atrezji przełyku
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.01.2019
 
 
Atrezja przełyku to najczęstsza wrodzona wada tego narządu, występująca z częstością około 1 na 4100 żywych urodzeń. Diagnoza jest stawiana najczęściej w pierwszych 24 godzinach życia, ale może pojawić się wcześniej - dane literaturowe sugerują, że wielowodzie oraz brak uwidocznionego wypełnionego żołądka w badaniu ultrasonograficznym wykazują około 50% skuteczność.
Wadę da się skorygować, jednakże odpowiednio wcześnie (prenatalnie) postawiona diagnoza pozwoliłaby na optymalne przygotowanie do interwencji terapeutycznych. Włoscy naukowcy, na łamach Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, dostarczyli bardzo interesujących danych na temat zastosowania USG 3D w wykrywaniu atrezji przełyku.

Zbadano 91 ciężarnych pacjentek w wieku ciążowym 18.-29., w tym dwie z podejrzeniem atrezji przełyku u płodu z powodu braku wizualizacji żołądka w standardowym badaniu ultrasonograficznym. Do badania użyto aparatu 3D z technologią obrazowania Crystal Vue, która w aż 83,1% przypadków umożliwiła zobrazowanie całego przebiegu przełyku (średnio w ciągu 4 minut).

Podejrzenie diagnozy atrezji przełyku we wspomnianych dwóch przypadkach zostało potwierdzonych badaniem 3D. Skuteczność i stosunkowo krótki czas wykonania wskazują, że technologia ta ma szanse na stałe zagościć w standardzie diagnostyki ultrasonograficznej. Potrzebne są jednak kolejne prospektywne badania na dużych grupach pacjentów; powinny one rozstrzygnąć, czy technologia USG 3D Crystal Vue jest istotnie lepsza od powszechnie stosowanej ultrasonografii 2D.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe