Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespół HELLP w kontekście ryzyka ostrego uszkodzenia nerek w trakcie ciąży

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 06.11.2020
 
 
Zespół HELLP to ciężkie powikłanie stanu przedrzucawkowego lub rzucawki.
Nazwa jest akronimem pochodzącym od trzech składowych zespołu: 1) niedokrwistości hemolitycznej (ang. Hemolytic anemia), 2) podwyższonego stężenia aminotransferaz (ang. Elevated Liver enzymes) oraz 3)
małopłytkowości (ang. Low Platelets count).

Zespół badaczy z Chin opublikował na łamach BMC Pregnancy and Childbirth przegląd systematyczny z metaanalizą dotyczący związku między zespołem HELLP a ostrym uszkodzeniem nerek w czasie ciąży.

Badacze zidentyfikowali w sumie 11 badań kohortowych obejmujących: 355 ciężarnych z zespołem HELLP i 5979 ciężarnych bez zespołu HELLP. Rozwój zespołu HELLP był związany z prawie pięciokrotnym wzrostem ryzyka ostrego uszkodzenia nerek (OR=4,87; 95% CI: 3,31-7,71). Ponadto, wystąpienie zespołu HELLP było niezależnym czynnikiem ryzyka śmierci ciężarnej (OR=3,70; 95% CI: 1,72-7,99) oraz rozwijającego się dziecka (OR=1,56; 95% CI: 1,45-2,11).

Rozwój zespołu HELLP w ciąży zwiększa ryzyko ostrego uszkodzenia nerek.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe