Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ból w klatce piersiowej związany z długim COVID powszechny, ale niedostatecznie leczony

Udostępnij:
Badania wykazały, że ból w klatce piersiowej występuje aż u 89 proc. pacjentów, którzy kwalifikują się jako cierpiący na długi COVID. Te objawy u niektórych osób mogą utrzymywać się nawet przez lata po przebytym koronawirusie. Naukowcy wskazują potrzebę ustalenia wiarygodnych protokołów leczenia i postępowania dla tej populacji.
Aż 87 proc. pacjentów doświadcza objawów po zakażeniu COVID-19, które trwają 2 miesiące lub dłużej, a jednym z najczęstszych jest ból w klatce piersiowej. Nowe badanie pokazuje, że przewlekły dyskomfort w klatce piersiowej może utrzymywać się u niektórych osób przez lata po COVID-19, co uzasadnia przyszłe badania nad metodami leczenia płuc i terapii bólu w tej populacji.

– Ostatnie badania wykazały, że ból w klatce piersiowej występuje aż u 89 proc. pacjentów, którzy kwalifikują się jako cierpiący na długi COVID – powiedział Ansley Poole, student studiów licencjackich na University of South Florida w Tampie, który przeprowadził badania pod nadzorem Christine Hunt i jej współpracowników z Mayo Clinic w Jacksonville na Florydzie.

Odkrycia, choć wstępne, rzucają światło na rozpowszechnione metody leczenia i bieżące wyzwania w radzeniu sobie z objawami długiego COVID. Wyniki badań zostały przedstawione 10 listopada na 22. dorocznym spotkaniu medycyny bólu Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej i Medycyny Bólu (ASRA).

Długi COVID objawia się około 12 tygodni po początkowej infekcji i może utrzymywać się przez 2 miesiące lub dłużej. Poole i jej zespół postanowili zidentyfikować czynniki ryzyka, opcje leczenia i wyniki dla pacjentów zmagających się z dyskomfortem w klatce piersiowej po koronawirusie.

Badanie obejmowało retrospektywny przegląd kart 520 pacjentów z sieci Mayo Clinic, zawężony do ostatecznej próby 104. Aby zostać uwzględnionym, pacjenci musieli zgłaszać dyskomfort w klatce piersiowej 3–6 miesięcy po COVID, który utrzymywał się przez 3–6 miesięcy po prezentacji, bez historii przewlekłego bólu w klatce piersiowej przed zakażeniem.

Naukowcy nie zidentyfikowali żadnej znormalizowanej metody leczenia lub zarządzania bólem w klatce piersiowej związanym z długim COVID. – Pacjentom przepisano wiele różnych metod leczenia, w tym opioidy, programy leczenia post-COVID, leki przeciwzakrzepowe, sterydy, a nawet programy psychologiczne – powiedział Poole.

Mediana wieku pacjentów wynosiła około 50 lat, ponad 65 proc. stanowiły kobiety. Przeszło połowa osób (55 proc.) otrzymała jedną lub więcej dawek szczepionki w momencie zakażenia. Większość z nich została sklasyfikowana jako osoby z nadwagą lub otyłością w momencie zakażenia SARS-CoV-2.

Spośród 104 analizowanych pacjentów 30 zostało skierowanych do jednej lub więcej podspecjalizacji w ramach oddziału medycyny bólu, 23 było hospitalizowanych, a dziewięciu zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii lub intensywnej terapii.

– 53 naszych pacjentów odwiedziło ostry dyżur jeden lub więcej razy po COVID-19 z powodu dyskomfortu w klatce piersiowej; jednak tylko sześć osób zostało przyjętych na ponad 24 godziny, co wskazuje na możliwe nadużywanie pomocy służb ratunkowych. Ogólnie rzecz biorąc, ból w klatce piersiowej został opisany jako przerywany, a nie stały, co mogło stanowić przeszkodę w zapewnieniu odpowiedniego i terminowego leczenia. Nieciągła obecność bólu przyczyniła się do przedłużającego się cierpienia, jakiego doświadczali niektórzy pacjenci – zauważył Poole.

W badaniu zidentyfikowano kilka potencjalnie komplikujących leczenie chorób współistniejących i etiologię bólu w klatce piersiowej. Te choroby współistniejące, w połączeniu z bólem w klatce piersiowej związanym z COVID-19, przyczyniły się do szerokiego wachlarza przepisanych metod leczenia, w tym sterydów, leków przeciwzakrzepowych, beta-blokerów i fizjoterapii. Ból w klatce piersiowej również rzadko występował samodzielnie; często towarzyszyły mu inne objawy związane z długim COVID, takie jak duszność.

– Nasza analiza wskazuje, że ból w klatce piersiowej utrzymuje się przez lata u wielu osób, co sugeruje, że taki ból związany z COVID-19 może być oporny na leczenie – poinformował Poole.

Zaobserwowana heterogeniczność w leczeniu i wynikach u pacjentów doświadczających długotrwałego dyskomfortu w klatce piersiowej po zakażeniu COVID-19 podkreśla potrzebę przyszłych badań w celu ustalenia wiarygodnych protokołów leczenia i postępowania dla tej populacji. – Są rzeczy związane z COVID-19, których nie do końca rozumiemy. Widząc jego konsekwencje i próbując zrozumieć jego etiologię, dostrzegamy potrzebę dalszych badań – powiedziała dr Dalia Elmofty, profesor nadzwyczajny anestezjologii i intensywnej terapii na Uniwersytecie w Chicago, która nie była zaangażowana w badanie.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.