Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Szczepionka na COVID-19 a ryzyko padaczki

Udostępnij:

Dane z nowej metaanalizy sześciu randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych (RCT) wykazały, że nie ma związku między szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 a ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych.

  • Naukowcy porównali dane 63,5 tys. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i 55 tys., które otrzymały szczepionkę placebo. Nie wykazały one żadnej różnicy pod względem wystąpienia napadów padaczkowych
  • Globalna akcja szczepień przeciwko SARS-CoV-2 była gigantycznym wysiłkiem w walce z pandemią. Szczepionki, które są obecnie dostępne, wydają się bezpieczne i odpowiednie – napisali autorzy badania

Metaanaliza została przeprowadzona przez badaczy kierowanych przez dr. Ali Rafatiego z Irańskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych w Teheranie. Wyniki opublikowano online 29 kwietnia w „JAMA Neurology”.

Analiza obejmowała 63,5 tys. osób zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2 i 55 tys., które otrzymały szczepionkę placebo. Wyniki wykazały, że nie było znaczącej różnicy między obiema grupami w odniesieniu do nowych napadów padaczkowych w 28- lub 43-dniowej obserwacji.

Jeśli chodzi o nowo pojawiające się napady padaczkowe w populacji ogólnej, także nie było statystycznie istotnej różnicy w ryzyku ich występowania wśród osób zaszczepionych w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo.

Badacze rozwiewają wątpliwości

Ponieważ w wynikach poprzednich badań pojawiły się wątpliwości co do związku między szczepieniem przeciwko SARS-CoV-2 a napadami o nowym początku, naukowcy przeprowadzili przegląd literatury i zidentyfikowali sześć RCT, które mierzyły zdarzenia niepożądane po szczepieniach SARS-CoV-2 (w tym informacyjnym RNA, wektorze wirusowym i inaktywowanym wirusie) w porównaniu z placebo lub innymi szczepionkami.

Podczas gdy w pięciu badaniach zdefiniowano napady o nowym początku, badacze w szóstym RCT ocenili i określili napady o nowym początku u uczestników, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki w odstępie 28 dni w pięciu badaniach z randomizacją i tylko jedną szczepionkę w szóstym badaniu.

Zespół badawczy przeszukał dane pod kątem napadów o nowym początku w ciągu 28 dni po jednym lub obu szczepieniach przeciw COVID-19 – nie znaleziono powiązań pomiędzy nimi. Po porównaniu częstości występowania napadów o nowym początku (63,5 tys. szczepionek, dziewięć napadów o nowym początku, 0,014%) i w grupie placebo (55 tys. biorców, jeden napad o nowym początku, 0,002%), naukowcy nie znaleźli istotnej różnicy między obiema grupami (iloraz szans [OR], 2,70; 95% CI, 0,76–9,57; P = 0,12).

Nie ma statystycznej różnicy między grupami szczepionkowymi i placebo

Badacze podzielili również dane na kilka sposobów, aby sprawdzić, czy przyniosą one inne wyniki. Kiedy przeanalizowali je według platformy szczepionkowej (wektor wirusowy) i grupy wiekowej (dzieci), nie zaobserwowali znaczących różnic w informacjach dotyczących nowych początków.

Naukowcy szukali również danych wykraczających poza miesiąc po wstrzyknięciu, aby objąć całą fazę zaślepienia, przeanalizowali zatem wyniki trzech RCT, które zgłaszały zdarzenia niepożądane do 162 dni po szczepieniu. Po połączeniu wyników z trzech badań nie znaleźli statystycznej różnicy między grupami szczepionkowymi i placebo pod względem napadu o nowym początku (OR, 2,31; 95% CI, 0,86–3,23; P >0,99).

Ograniczenia badania obejmowały brakujące informacje na temat dawek szczepionki lub czynników ryzyka rozwoju napadów padaczkowych. Również RCT włączone do metaanalizy były przeprowadzane w różnym czasie, więc szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 mogły różnić się składem i skutecznością.

– Globalna akcja szczepień przeciwko SARS-CoV-2 była gigantycznym wysiłkiem w walce z pandemią. Szczepionki, które są obecnie dostępne, wydają się bezpieczne i odpowiednie – napisali autorzy.

Przeczytaj także: „Long COVID – kto jest w grupie ryzyka?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.