Specjalizacje, Kategorie, Działy
iStock

Farmaceuci niezmiennie chcą szczepić w aptekach

Udostępnij:
Ruszyła grupa Farmaceuciszczepią oraz infolinia na Discordzie dla wszystkich farmaceutów wykonujących i chcących wykonywać szczepienia w aptekach.
Niedawne informacje o powrocie szczepień w aptekach ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia to poniekąd odpowiedź na zdecydowane deklaracje farmaceutów o nieustającej chęci wykonywania usługi szczepienia w swoich placówkach, woli poszerzania kompetencji i konieczności zwiększania poziomu wyszczepialności. Środowisko farmaceutów doskonale zdaje sobie sprawę, że zagrożenie wynikające z grypy czy COVID-19 wcale nie ustało wraz z końcem stanu pandemii. Polscy farmaceuci mają teraz szansę na znaczne poszerzenie perspektywy dzięki bezpośredniemu kontaktowi poprzez social media ze specjalistami w dziedzinie szczepień, którzy oprócz pracy na rodzimym rynku aptek mają również wieloletnie doświadczenie szczepienia w Wielkiej Brytanii.

Farmaceuci się jednoczą
Doskonałą okazją na zintegrowanie polskich przedstawicieli pracowników aptek wykonujących szczepienia oraz umożliwienie im konsultacji w zakresie wykonywanych praktyk, okazały się grupy społecznościowe stworzone przez dr. Piotra Merksa, przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, oraz mgr. farm. Łukasza Przewoźnika, zaangażowanych farmaceutów posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania szczepień m.in. z aptek w Wielkiej Brytanii. Aktualnie funkcjonują trzy główne kanały komunikacji, w których uczestniczą polscy farmaceuci. Dwa z nich, to zamknięte grupy w serwisie Facebook – ogólna Farmaceuciszczepią, dla farmaceutów szczepiących i tych, którzy są chętni do wykonywania tego świadczenia, oraz druga, przeznaczona dla farmaceutów wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19. Co istotne, warunkiem przystąpienia do zamkniętej grupy jest oprócz akceptacji regulaminu podanie numeru PWZF – pozwolenia na wykonywanie zawodu farmaceuty.

– Tworzymy tę społeczność przede wszystkim w celu umożliwienia polskim szczepiącym w aptekach konsultacji ich praktyk z nami, farmaceutami doświadczonymi nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzie szczepienia w aptekach to bardzo szeroko praktykowana usługa wykonywana od 20 lat. Członkowie grup to zdecydowanie nie jest grono przypadkowe. Dzięki kontroli PWZF mamy pewność, że to rzeczywiście farmaceuci. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala zbudować prężnie działające środowisko osób, gotowych do działania. Dodatkowo, dzięki wymogowi podania numeru PWZF, możemy odsiewać osoby, które potencjalnie mogłyby odpowiadać za tworzenie tzw. fake newsów, których i tak w samej sieci jest bardzo dużo, a szczególnie w kwestii szczepień, czyli tematu będącego aktualnie częstym tematem żywych dyskusji – podkreśla dr Piotr Merks, pomysłodawca rozwiązań społecznościowych.

Dołączenie do grupy jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia do platformy przeznaczonej do komunikacji na żywo, odbywającej się w ramach komunikatora Discord. Aktualnie grupa skupiona wokół platformy komunikacyjnej liczy ponad 2200 członków i służy przede wszystkim do wzajemnej wymiany informacji wśród farmaceutów zarówno polskich, jak i działających wciąż lub w przeszłości na rynku brytyjskim, w formie czatu oraz swego rodzaju infolinii.

Szczepienie tak, ale za odpłatnością
Ostatni czas komunikowania kontynuacji szczepień w aptekach w sezonie 2022/2023 to dla farmaceutów okres pełen burzliwych dyskusji. Niedługo po informacji, jakoby szczepienia w aptekach nie miały być kontynuowane, Ministerstwo Zdrowia, pod wpływem farmaceutów właśnie, zmieniło zdanie i postanowiło jednak nie wycofywać programu szczepień z aptek. Zmieniło natomiast jego charakter na taki, który zdaniem szczepiących w aptece, może dość skutecznie zniechęcić do przyjęcia szczepienia przeciwko grypie właśnie w tym miejscu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas, że będzie refundowało szczepienie w aptece, ale sama usługa nie będzie finansowana. Oznaczało to, że pacjent, który chciałby przyjąć szczepienie w aptece, po pierwsze, i tak nadal musiałby się udać się do właściwego sobie POZ, by odebrać skierowanie na szczepienie. Po drugie, stanąłby przed decyzją – albo poczekać w kolejce w oddziale POZ, narażając się przy tym na potencjalne zarażenie, i otrzymać szczepienie bezpłatnie, albo udać się do wybranej apteki. Wówczas taki pacjent miałby możliwość zaszczepić się zazwyczaj bez konieczności oczekiwania w kolejce, ale za szczepienie przyszłoby mu dodatkowo zapłacić.

Jednak także w tej kwestii Ministerstwo Zdrowia zmieniło swoje podejście. W związku z licznymi głosami farmaceutów o nierównym traktowaniu podmiotów wykonujących szczepienia oraz apelami Koalicji na rzecz Szczepień w Aptekach współdziałającej z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy resort zdrowia zmienił nieco ogląd na kwestię finansowania usługi szczepień. Wiele wskazuje, że usługa szczepienia w aptece pozostanie dla pacjentów darmowa, podobnie jak odbywało się to w poprzednim sezonie. Sama szczepionka nadal będzie bezpłatna dla osób powyżej 75. r.ż.

– Idealnym scenariuszem wydaje się zamknięcie całego procesu związanego z wykonaniem szczepienia w obrębie apteki, włącznie z wystawieniem przez farmaceutę skierowania. Aktualnie brak takiej możliwości zupełnie niepotrzebnie wydłuża ścieżkę pacjenta. Kompleksowa usługa szczepienia w aptece spowoduje oszczędność czasu i zwiększy komfort pacjentów – podkreśla prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawicielka Koalicji na rzecz Szczepienia w Aptekach mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.