Specjalizacje, Kategorie, Działy
iStock

Remdesiwir nie będzie dłużej refundowany – zadecydowało Ministerstwo Zdrowia

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP
– Uwzględniając dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji AOTMiT, uznającej terapię remdesiwirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną w przebiegu COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu tego leku ze środków publicznych – przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.
Rzecznik poinformował, że na zlecenie ministra Adama Niedzielskiego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poddała analizie 10 międzynarodowych badań dotyczących oceny skuteczności remdesiwiru.

Andrusiewicz wskazał, że za wyjątkiem jednego wszystkie badania obejmowały pacjentów z umiarkowanym bądź ciężkim przebiegiem COVID-19. Podał, że w przeważającej mierze badania nie wykazały, by stosowanie terapii remdesiwirem wpłynęło na spadek śmiertelności pacjentów.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że wyniki przeglądu AOTMiT są zgodne z obejmującą 9 badań metaanalizą Cochrane Collaboration – niezależnej międzynarodowej organizacji typu non profit, której celem jest ułatwianie podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego poprzez opracowywanie dowodów na podstawie zasad medycyny opartej na faktach.

Jak przekazał, w swoim opracowaniu organizacja wskazała, że lek nie ma żadnego lub ma niewielki wpływ na chorych z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19.

– Podkreślić trzeba, że wszystkie analizowane przez AOTMiT i Cochrane Collaboration badania obejmowały chorych, zakażonych koronawirusem w wersjach alfa i delta, które powodowały zdecydowanie cięższy przebieg COVID-19 niż obecnie dominujący wariant omikron z jego wszystkimi podwariantami – zaznaczył Andrusiewicz.

Równie istotny jest fakt, że wśród badanych znajdowały się osoby niezaszczepione oraz nieuodpornione przez kontakt z wirusem.

– W Polsce z podstawowego szczepienia skorzystało ok. 60 proc osób, a zgodnie z wynikami badań NIZP–PZH z 2022 r., ok. 95 proc. miało przeciwciała, co oznaczało, że duża grupa osób niezaszczepionych miała już kontakt z wirusem – podał Andrusiewicz.

NICE, czyli agencja Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii odpowiedzialna za opiniowanie procedur medycznych i rekomendowanie ich finansowania, zakłada niższą skuteczność leku w obecnym wariancie COVID-19 i tym samym wskazuje na brak celowości finansowania remdesiwiru ze środków NHS – instytucji odpowiedzialnej za opiekę medyczną na Wyspach.

Rzecznik poinformował, że biorąc pod uwagę wszystkie dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji AOTMiT, uznającej terapię remdesiwirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną, jak również braku wniosku refundacyjnego producenta opartego na jakichkolwiek nowych danych celem szczegółowej oceny, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu leku ze środków publicznych.

Remdesiwir to lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniach SARS-CoV-2. Zwalcza wiele wirusów i został pierwotnie opracowany ponad dekadę temu w celu leczenia zapalenia wątroby typu C oraz wirusa podobnego do przeziębienia zwanego wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Na początku pandemii był postrzegany jako dobra terapia w przypadku COVID-19.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.