Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Szczepionka mRNA nie ma wpływu na problemy z zajściem w ciążę

Udostępnij:
Żadna ze szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 nie wpływa na wskaźniki ciąż u kobiet, które pragną zajść w nie metodą in vitro – takie są wyniki badań zespołu izraelskiego. Analizy są odpowiedzią na pogląd środowisk antyszczepionkowych, które twierdzą, że preparaty przeciwko COVID-19 prowadzą do bezpłodności u kobiet.
Zespół naukowców z Izraela, pracujący pod kierownictwem dr Sarit Avraham z Shamir Medical Center w Tzrifin w Izraelu badał wpływ szczepionki mRNA na białko kolca wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Powodem były podnoszone przez antyszczepionkowców rzekome podobieństwa pomiędzy białkiem kolca a syntycyną – białkiem, które miało uczestniczyć w formowaniu łożyska. Podobny był pogląd o rzekomej silnej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę, co miało utrudniać zagnieżdżanie zarodka i ciążę.

Naukowcy zbadali 200 zaszczepionych kobiet, które chciały zajść w ciążę, wykorzystując metodę zapłodnienia pozaustrojowego, i porównała z 200 niezaszczepionymi w tym samym wieku (mediana w obu grupach wynosiła 36 lat), które nie chorowały na COVID-19. Kobiety te przechodziły zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 roku. Wszystkie zaszczepione kobiety otrzymały dwie dawki szczepionki (Pfizer/BioNTech), przy czym druga dawka przypadła co najmniej dwa tygodnie przed początkiem stymulacji jajników.

Badacze porównali także liczbę uzyskanych oocytów i wskaźników rozpoczętych ciąż w obu grupach. 200 pacjentek przeszło pobranie oocytów w okresie 14–68 dni po drugiej dawce szczepionki na COVID-19, przy czym nie było żadnej znaczącej różnicy w liczbie pozyskanych oocytów w obu grupach. Nie było też żadnej różnicy w liczbie rozpoczętych ciąż po transferze embrionów; u 128 pacjentek zaszczepionych wyniosła ona 32,8 proc. wobec 133 (33,1 proc.) pacjentek niezaszczepionych, co oznaczało stosunek 42:44 ciąż, co mieściło się w granicach błędu statystycznego. Wśród 113 pacjentek (66 w grupie badanej i 47 w grupie kontrolnej), które przeszły pełny cykl IVF, wskaźnik płodności był bardzo podobny w grupie pacjentek zaszczepionych i niezaszczepionych (odpowiednio 55,43 proc. i 54,29 proc.). Liczba zachowanych embrionów wynosiła 3,59 dla grupy zaszczepionych i 3,28 dla grupy niezaszczepionych.

Analiza szczegółowa dla starszych pacjentek nie wykazała, że szczepienie ma jakiekolwiek znaczenie dla liczby oocytów czy wskaźnika ciąż w grupie obejmującej wiek powyżej 39 lat. To istotne, bowiem jest to grupa, w której z racji wieku spada rezerwa jajnikowa. Jak stwierdziła dr med. Sarah Cross z University of Minnesota, komentując wyniki badań już w trakcie analiz wykonanych w roku 2021, „ani przebyta choroba z COVID-19, ani przeciwciała wytworzone w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19 nie spowodują bezpłodności”. Jednak, jak dodała, stan ciąży przy zakażeniu COVID-19 kobiety niezaszczepionej znacznie zwiększa ryzyko ciężkiego przejścia choroby, konieczności hospitalizacji, mechanicznej wentylacji, a nawet zgonu.

Opracowanie: Marek Meissner
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.