Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wśród 42 586 zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699

Udostępnij:
W grupie wiekowej od 11 lat z powodu COVID-19 zmarło 42 586 osób, w tym 41 699 niezaszczepionych - wynika z badań ekspertów NIZP PZH – PIB dotyczących m.in. ryzyka zgonu z powodu COVID-19 zaszczepionych i niezaszczepionych. Naukowcy wzięli pod uwagę czas od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r.
Jak zaznaczyli autorzy, analizę ryzyka zgonu osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw COVID-19 przeprowadzono z wykorzystaniem zbiorów danych otrzymanych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS). Pierwszy zawierał informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia (status zaszczepienia - zmienna dawka: druga dawka, pierwsza J&J, bez szczepienia oraz zmienna data dawka z datą zaszczepienia) oraz wiekiem w ukończonych latach. Natomiast drugi rejestr informacje o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia.

Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID-19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID-19 - wskazano w analizie.

Z załączonej do badania tabeli wynika, że wśród 42 586 osób zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699, a 887 było zaszczepionych. Jeśli chodzi o podział na grupy wiekowe, to okazało się, że wśród 110 osób w wieku 11-30 lat, które umarły w wyniku COVID-19, nie było żadnej zaszczepionej.

W grupie w wieku 31-40 lat z 356 zmarłych zaszczepionych było 5; w grupie 1034 osób w wieku 41-50 lat - 8; wśród 2627 zmarłych w wieku 51-60 lat - 13 zaszczepionych; w grupie 10 339 zmarłych w wieku 61-70 lat - 70; w grupie 13 177 zmarłych w wieku 71-80 lat - 208; a wśród 14 943 powyżej 80 lat - 583 zaszczepionych.

Autorami badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego "Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19" są dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. - NIZP PZH – PIB, dr n. med. Daniel Rabczenko oraz dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: "Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19".pdf.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.