Specjalizacje, Kategorie, Działy

AHA i AAC: wytyczne postępowania w chorobie wieńcowej

Udostępnij:
Postępujące w czasie zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych mają fatalne następstwa nie tylko dla poszczególnych osób, ale i systemu opieki zdrowotnej. Na odpowiednie postępowanie z tą grupą chorych wskazują najnowsze wytyczne American Heart Association oraz American College of Cardiology opublikowane w „Circulation”.
Co do farmakoterapii ,to eksperci podtrzymują paradygmat o statynach jako lekach pierwszego rzutu w leczeniu hipolipemizującym. Dodatkowo, w przypadku wybranych grup pacjentów, można zastosować kilka terapii wspomagających, takich jak ezetymib, inhibitory PCSK9, inklisiran lub kwas bempediowy. Zaleca się, aby leczeniem przeciwdławicowym pierwszego rzutu był bloker kanału wapniowego lub beta-bloker. Nie zaleca się już długotrwałej terapii beta-adrenolitykami u osób, u których nie ma dowodów na zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, frakcji wyrzutowej lewej komory co najwyżej 50 proc. lub innego głównego wskazania do stosowania leków z tej grupy. Eksperci AHA i ACC zalecają stosowanie inhibitorów SGLT2 i agonistów GLP-1 u wybranych grup pacjentów z chorobą wieńcową, w tym u osób bez cukrzycy.

Wytyczne zalecają rewaskularyzację u pacjentów z chorobą wieńcową oraz z dławicą ograniczającą codzienne funkcjonowanie (mimo stosowania leczenia zachowawczego), a także u pacjentów ze znacznym zwężeniem lewej tętnicy wieńcowej lub chorobą wielonaczyniową z ciężką dysfunkcją lewej komory (z frakcją co najwyżej 35 proc.), u których w celu poprawy przeżycia zaleca się pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) w skojarzeniu z leczeniem farmakologicznym.

Ponadto - co wyraźnie zaznaczają eksperci - u wszystkich pacjentów zaleca się terapie nielekowe; optymalizację w zakresie czasu i nasilenia ćwiczeń aerobowych i oporowych. Kolejnym istotnym elementem, zwłaszcza w kontekście wątpliwych etycznie reklam we wszystkich rodzajach mediów, jest fakt, iż AHA i ACC nie zalecają stosowania suplementów diety wydawanych bez recepty (np. oleju rybnego, kwasów tłuszczowych omega-3, witamin) u osób z chorobą wieńcową ze względu na brak korzyści w zakresie ograniczania częstości incydentów sercowo-naczyniowych.

Powyższe dane są bardzo skrótowym opisem rekomendacji; po pełną wersję w języku angielskim zapraszamy tutaj.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.