Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Uproszczony PES szansą dla lekarzy, ale czy dla pacjentów?

Udostępnij:
W trakcie pandemii ponad 4 tys. lekarzy zostało zwolnionych z części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wśród nich aż 82 to lekarze, którzy w poprzednich sesjach – nieraz kilkakrotnie – nie zdali egzaminu ustnego, i 28 lekarzy, którzy wcale do niego nie podeszli.
„Rzeczpospolita” przeanalizowała listę lekarzy, którzy w trakcie pandemii uzyskali tytuł specjalisty na uproszczonych zasadach, przystępując do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dyplom specjalisty bez części ustnej
W czasie pandemii Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zwolnieniu z części ustnej PES tych lekarzy, którzy zdali część pisemną. Takie rozwiązanie miało skrócić ścieżkę zawodową lekarzy, a tym samym szybciej wprowadzić na rynek usług medycznych nowych specjalistów – to odpowiedź resortu zdrowia na stale wydłużające się kolejki pacjentów do specjalistów.

„Rzeczpospolita” wskazała, że „że dzięki decyzjom resortu dyplom na prostszych zasadach uzyskało 4019 lekarzy, w tym aż 82 lekarzy, którzy wcześniej nie zaliczyli części ustnej, i 28 osób, które nawet nie podeszły do tego egzaminu”.

Sęk w tym, że zgodnie z prawem złożona część PES jest ważna przez sześć sesji egzaminacyjnych, czyli przez trzy lata. Dlatego też osoby, którym wielokrotnie nie udało się zdać egzaminu ustnego, dzięki wprowadzonym zmianom otrzymały specjalizację z automatu.

Dr hab. Rafał Kubiak, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, w rozmowie z „Rzeczpospolita”, stwierdził, że „takie łagodzenie rygorów jest wysoce niepożądane z perspektywy pacjenta, jego ochrony życia i zdrowia”.

O pewne wątpliwości mówił też przedstawiciel pacjentów.

Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, wytłumaczył, że „jego zdaniem zmiany w egzaminach to niewątpliwie sposób na częściowe rozwiązanie problemu, pod warunkiem, że zostanie zachowana jakość świadczeń”.

„Rzeczpospolita” przypomniała, że „resort zdrowia postanowił na stałe złagodzić zasady i wraz z końcem 2022 r. wprowadził przepisy, zgodnie z którymi, jeśli osoba zdająca PES miała co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego, zostaje zwolniona z egzaminu ustnego”. Zobligowano również komisję egzaminacyjną do publikowania na stronie Centrum Egzaminów Medycznych pytań testowych wraz z poprawnymi odpowiedziami, w terminie siedmiu dni od egzaminu. Zniknął też wymóg, by egzaminy testowe składały się w 30 proc. z nowych pytań testowych.

Przedstawiciel samorządu lekarski w „Rzeczpospolitej” uspokajał.

Mateusz Szulca, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w „Rzeczpospolitej” argumentował, że „to właśnie egzamin pisemny sprawiedliwiej sprawdza wiedzę, a jeśli się zdarzy, że przez egzamin specjalizacyjny prześlizgną się osoby, co do których zajdą wiarygodne przesłanki, że zamiast faktycznie pomagać pacjentom, szkodzą im, rolą izby lekarskiej jest ich wyłowienie”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.