Specjalizacje, Kategorie, Działy

Imponujący program Pułapek w Anestezjologii

Udostępnij:
Jakie są potencjalne mechanizmy nieurazowego uszkodzenia mózgu? Jak stosować ECMO we wstrząsie kardiogennym? Co nowego w przyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielą eksperci z Polski i zagranicy podczas VI Międzynarodowej Konferencji Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wydarzenie odbędzie się w Poznaniu od 17 do 19 listopada br.
Znamy już szczegółowy program tegorocznej edycji – organizatorzy przygotowali dziewięć sesji merytorycznych, wypełnionych praktyczną wiedzą, dyskusją i prezentacjami przypadków.

Podczas sesji inauguracyjnej, 17 listopada, wykład na temat roli anestezjologii uniwersyteckiej i intensywnej terapii w rozwoju innych dyscyplin medycyny wygłosi prof. Andrzej Kübler, natomiast dr Zeev Goldik, przewodniczący European Society of Anesthesiology, wygłosi odczyt „Gourmet vs. Mac Donald's Anaesthesia”.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się od prezentacji dotyczących zakażeń grzybiczych i CPE, zapaleń płuc oraz antybiotykoterapii w intensywnej terapii. Podczas kolejnej sesji zostaną natomiast omówione potencjalne mechanizmy nieurazowego uszkodzenia mózgu, wątpliwości kliniczne podczas diagnostyki śmierci mózgu, a także patogeneza i leczenie wstrząsu.

Jaki jest wpływ protokołu terapii ukierunkowanej na ciśnienie perfuzyjne mózgu na wyniki leczenia u chorych w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego? Jak na bezpieczeństwo pacjenta wpływa niedokrwistość w okresie okołooperacyjnym? Na co szczególnie zwracać uwagę podczas ciągłej terapii nerkozastępczej, leczenia żywieniowego i płynoterapii w OIT? Na te pytania odpowiedzą wykładowcy podczas sesji trzeciej.

W trakcie dwóch ostatnich sesji 18 listopada będzie między innymi mowa o roli rejestru w intensywnej terapii, doświadczeniach wynikających ze stosowania protokołu ograniczenia terapii daremnej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także o proponowanych zmianach w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zwiększających bezpieczeństwo pacjenta.

Ostatni dzień konferencji rozpocznie się od omówienia błędów popełnianych w terapii bólu, metod zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom oddechowym, jak również nowych urządzeń i wytycznych w przyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych oraz wewnątrznaczyniowej regulacji temperatury ciała.

Podczas sesji ósmej poruszona zostanie między innymi kwestia optymalizacji protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS w anestezjologii dziecięcej oraz temat znieczulenia pacjentów geriatrycznych w świetle ekspansji chirurgii robotycznej.

Ostatnia sesja wykładowa poświęcona zostanie natomiast okołooperacyjnemu zawałowi mięśnia sercowego, zabiegom elektywnym po przechorowaniu COVID-19 oraz zakażeniu SARS-CoV-2, a także personalizowanej mechanicznej wentylacji w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Tegoroczna odsłona konferencji zostanie połączona z wyjątkowym jubileuszem 60-lecia Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zapraszamy do rejestracji!

STRONA KONFERENCJI
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.