Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ryzyko związane z korzystaniem z zautomatyzowanych form pozyskiwania recept

Udostępnij:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało stanowisko w sprawie wystawiania recept na leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (dotyczące m. in. „receptomatów”).
PTP wyjaśnia:
W związku z sygnałami i zapytaniami napływającymi od pacjentów i lekarzy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca uwagę na elementarne zasady związane z bezpieczeństwem stosowania leków w leczeniu zaburzeń psychicznych (w tym m. in. leków o działaniu: przeciwlękowym, przeciwdepresyjnym, neuroleptyków, leków normotymicznych).

Właściwa i bezpieczna farmakoterapia jest możliwa pod warunkiem osobistego zbadania pacjenta przez wykwalifikowanego lekarza. Ocena stanu psychicznego zazwyczaj jest niezbędna każdorazowo, nawet w sytuacji kontynuacji leczenia – w celu oceny aktualnego stanu klinicznego i dostosowania rodzaju i dawki stosowanych leków.

Ponadto schorzenia współistniejące oraz farmakoterapia stosowana z powodu innych chorób, a także natura schorzeń somatycznych (np. niewydolności nerek, wątroby), jak również różnorodne okoliczności życiowe (np. ciąża, planowane zabiegi operacyjne, wyjazdy zagraniczne) mogą wpływać znacząco na stosowane leki – zarówno na dawki, jak i na rodzaj substancji. Wszystkie te okoliczności (oraz wiele innych tu niewymienionych) wymagają wnikliwej analizy, której przeprowadzenie jest ważnym elementem kształcenia lekarzy.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca uwagę na znaczne ryzyko związane z korzystaniem z zautomatyzowanych form pozyskiwania recept na leki stosowane w psychiatrii (np. przez „receptomaty”). Takie postępowanie jest merytorycznie błędne i nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie Zarząd Główny apeluje do kolegów i koleżanek lekarzy specjalistów o poświęcenie należytej uwagi i czasu pacjentom, którzy zgłaszają się w celu oceny wskazań do dostosowania leczenia farmakologicznego do bieżącego stanu klinicznego.

Farmakoterapia stosowana zgodnie ze wskazaniami lekarza na podstawie przeprowadzanego regularnie badania jest nie tylko bezpieczniejsza, ale również znacznie skuteczniejsza. Ewentualne pytania/wątpliwości dotyczące farmakoterapii warto (należy) zgłaszać na bieżąco lekarzowi prowadzącemu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.