Specjalizacje, Kategorie, Działy

Algorytm DETECT w świetle najnowszych wytycznych

Udostępnij:
Zwalidowane algorytmy wymagają walidacji, gdy służą do oceny stanów, które niedawno poddano walidacji – ten łamaniec językowy dobrze oddaje ideę, która przyświecała międzynarodowemu zespołowi badaczy. W „Arthrits & Rheumatology” przedstawiono, czy algorytm DETECT nadal ma wiarygodne zastosowanie w świetle najnowszych wytycznych rozpoznawania nadciśnienia płucnego.
Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) jest główną przyczyną zgonów w przebiegu twardziny układowej i dotyka aż do 12 proc. wszystkich chorych, a śmiertelność w przebiegu tego powikłania wynosi zatrważające 50 proc. w ciągu 3 lat od rozpoznania. W porównaniu z idiopatyczną postacią TNP u pacjentów z twardziną ryzyko zgonu jest trzykrotnie większe, a jego rozpoznanie może nastąpić w także (dopiero) w późnym okresie choroby ze względu na podstępny początek i wysoką częstość współwystępowania chorób serca, których objawy często są mylone.

Oparty na dowodach algorytm DETECT jest często stosowany u pacjentów z twardziną układową do rozpoznawania tętniczego nadciśnienia płucnego; składa się on z 2 etapów, w pierwszym ustala się wskazanie do echokardiografii (objawy kliniczne, stężenie NT-proBNP, kwasu moczowego, FEV1%, zapis EKG), a w kroku drugim ustala się wskazania do cewnikowania prawostronnego serca (szczegółowy opis algorytmu wraz z możliwością jego pobrania na telefon pod linkiem). Z racji tego, że algorytm tworzono na podstawie danych z roku 2014, a w 2022 ESC/ERS wydało aktualizację wytycznych dotyczących rozpoznawania TNP to wspomniany zespół dokonał analizy post-hoc czułości i swoistości algorytmu DETECT w identyfikacji pacjentów z wysokim ryzykiem tego powikłania.

Obliczono, że czułość przesiewania pod kątem wysokiego ryzyka TNP u chorych na twardzinę dla algorytmu DETECT dostosowanego do nowych wytycznych spadła z 95,8 do 88,2 proc; swoistość z kolei poprawiła się z 47,8 do 50,8 proc; zmiana jest na tyle niewielka, że według autorów absolutnie nie należy rezygnować z tego cennego narzędzia. Warto nadmienić, że najnowsze rekomendacje ESC/ERS przyznały algorytmowi rekomendację najwyższej klasy w zakresie identyfikacji bezobjawowych pacjentów z TNP.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.