Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

CHUK ma obniżyć o 20 proc. śmiertelność z powodu chorób układu krążenia

Udostępnij:
Dla osób szczególnie narażonych został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia oraz zmniejszenie zachorowalności i umieralności Polaków z tego powodu.
Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania. Dlatego właśnie zostaje wdrożony Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma edukować pacjentów oraz zachęcać ich do przeprowadzenia wczesnej diagnostyki.

Dla kogo jest przewidziany CHUK
Program profilaktyki CHUK jest przewidziany dla osób:
– w wieku od 35 do 65 lat,
– niemających cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia,
– które nie korzystały z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu, a świadczenia udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzają wywiad medyczny i kierują na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazuje, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia.

Cel programu
Celem programu CHUK jest obniżenie o mniej więcej 20 proc. zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki:
– wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
– zwiększeniu wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
– wczesnej identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
– promocji zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.