Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

MZ z nadzorem nad pilotażem NPOZP

Udostępnij:
Resort zdrowia przejął nadzór nad programem pilotażowym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, o czym na łamach „Menedżera Zdrowia” informowaliśmy już wcześniej. Jak wyjaśnia ministerstwo, powodem jest skala pilotażu, który obecnie obejmuje opieką ponad 13 mln dorosłych obywateli.
Kompleksowa opieka
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa katalog działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną, aby zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksową opiekę zdrowotną.

Nadzór i kontrolę nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego pełniło Biuro ds. Pilotażu NPOZP. W piśmie z 22 lutego 2024 roku, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, resort zdrowia wskazuje, że zadania dotyczące kontroli nad programem pilotażowym będą obecnie w całości realizowane przez resort zdrowia.

Pytane o powody decyzji, Ministerstwo Zdrowia poinformowało PAP, że program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego obejmuje opieką ponad 13 mln dorosłych obywateli. – Ze względu na skalę pilotażu jego dalsza realizacja musi być nadzorowana bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia – podkreślono.

MZ zwróciło się też w piśmie do Biura ds. Pilotażu NPOZP o przekazanie dokumentów wypracowanych dotychczas w ramach prowadzonego biura.

Chodzi w szczególności o dokumenty wskazujące „kryteria oceny podmiotów chętnych do udziału w programie pilotażowym, ostatniej przygotowanej oceny podmiotów wraz z rekomendacjami w zakresie rozszerzenia pilotażu, danych teleadresowych podmiotów realizujących pilotaż, aktualnej liczby podmiotów wraz z informacją o obszarach oraz populacji objętej opieką, oraz wszelkich informacji w wersji edytowalnej wykorzystanych do prowadzenia strony internetowej dotyczącej pilotażu”.

Co czwarta osoba z problemami psychicznymi
Obecny Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego obejmuje lata 2023–2030. Ustanawiając program, zauważono, że do wzrostu rozpowszechnienia problemów psychicznych przyczyniła się epidemia COVID-19 i konieczność czasowego wprowadzenia ograniczeń z nią związanych. Kolejnym wyzwaniem są negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, wynikające z wojny toczącej się w Ukrainie oraz konieczność zapewnienia właściwego wsparcia dla osób dotkniętych tym konfliktem.

Statystycznie w Polsce co czwarta osoba miała lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym – podkreślono. Zapewnienie dostępu do środowiskowych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji dotkniętej zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększyć skuteczność leczenia.

Pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwija się od 2018 roku. W jego ramach powstało dotąd już 107 centrów zdrowia psychicznego. To miejsca, w których można dostać natychmiastowe, bezpłatne wsparcie przez całą dobę, bez skierowania i zapisywania się na wizytę. Wprowadzono je już w 2018 roku, aby przetestować rozwiązanie kompleksowych, ciągłych świadczeń dla pacjentów, które miało objąć 3 proc. populacji.

Przeczytaj także: „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego” i „Biuro ds. Pilotażu NPOZP nie będzie już nadzorować programu”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.