Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Created by Kjpargeter - Freepik.com

Migotanie przedsionków a udar mózgu – nowe dane

Źródło: mat. prasowe/AW
Autor: Alicja Wesołowska |Data: 01.08.2017
 
 
Nowe wyniki uzyskane w globalnym badaniu obserwacyjnym GLORIA™-AF wskazują na dużą częstość występowania udarów mózgu w wywiadzie u chorych z bezobjawowym migotaniem przedsionków. Naukowcy podkreślają wyraźną potrzebę wdrożenia programów przesiewowych.
W badaniu GLORIA™-AF wykazano, że prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie przed postawieniem rozpoznania migotania przedsionków (MP) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których nie obserwuje się objawów lub objawy są skąpe, jest wyższe niż w przypadku objawowych chorych na MP1. Może to wynikać z faktu, że diagnostyka u bezobjawowych pacjentów z MP trwa dłużej.

- Chorzy na MP, u których nie wykryto choroby, obarczeni są ryzykiem udaru mózgu, mogącym doprowadzić do niepełnosprawności, zmiany stylu życia, a nawet zgonu – stwierdził dr Steffen Christow, kardiolog i kierownik laboratorium elektrofizjologii w szpitalu Ingolstadt GmbH w Niemczech. - Wyniki badania GLORIA™-AF podkreślają istniejącą w obszarze zdrowia publicznego potrzebę wprowadzenia programów przesiewowych w kierunku wykrywania migotania przedsionków obejmujących populacje osób obarczonych wysokim ryzykiem, aby możliwe było wczesne przeprowadzenie diagnostyki i zapewnienie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego, a także podjęcie kroków w odniesieniu do czynników ryzyka w celu ograniczenia ryzyka udaru mózgu i zgonu związanego z MP.

W analizie cząstkowej wyników globalnego programu rejestrowego GLORIA™-AF, jednego z największych badań obserwacyjnych, w ramach którego zbierane są dane z rzeczywistej praktyki lekarskiej dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i wyników długoterminowego stosowania leków przeciwzakrzepowych u chorych na MP, porównano cechy 6011 pacjentów z MP z Europy Zachodniej. U 4119 (69 proc.) chorych odnotowano występowanie niewielu objawów lub ich brak, a 1892 (31 proc.) pacjentów zgłosiło występowanie objawów w czasie rozpoznania. W przypadku chorych bezobjawowych prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie było dwukrotnie wyższe (14,7 proc. w por. z 6,0 proc.).

W kolejnych analizach uwzględnione zostaną dane z dwuletniego okresu obserwacji uzyskane u około 5000 pacjentów przyjmujących dabigatran w ramach rutynowej praktyki klinicznej na całym świecie.

Wyniki badania ogłosiła firma Boehringer Ingelheim.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe