Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Najważniejsze nowości i standardy postępowania w dziedzinie hematologii – już 8 kwietnia w Warszawie

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 04.04.2022
 
 
Jak terapia CAR-T wpłynęła na leczenie białaczek? Przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie lekarze podczas terapii chorych na chłoniaka z komórek płaszcza? Jakie są zasady odnawiania pozwoleń na działanie banków komórek krwiotwórczych oraz ośrodków transplantacji komórek krwiotwórczych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielą wykładowcy już w tym tygodniu – podczas dziewiątej edycji konferencji Praktyka Hematologiczna.
Terapia CAR-T była rewolucją, jeśli chodzi o leczenie nowotworów układu chłonnego z komórek B i obecnie nie sposób nie brać jej pod uwagę podczas leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej oraz agresywnych chłoniaków. W Polsce terapia CAR-T dostępna jest dla chorych do 25. roku życia z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B. Jest jednak nadzieja, że poszerzona ona zostanie o pacjentów z innych grup wiekowych, a także o inne wskazania, w tym chłoniaka z komórek płaszcza oraz chłoniaka grudkowego.

Na początku praktyki klinicznej terapii CAR-T dużym problemem była jej toksyczność, głównie tzw. zespół uwalniania cytokin. Obecnie jednak odsetek występowania działań niepożądanych zarówno w badaniach klinicznych, jak i w rejestrach codziennej praktyki zauważalnie się zmniejszył. O wykorzystaniu komórek CAR-T w leczeniu białaczek, na podstawie własnych doświadczeń, opowie podczas konferencji prof. Krzysztof Kałwak.

Jedną z chorób hematologicznych stanowiących duże wyzwanie terapeutyczne jest chłoniak Hodgkina, znany kiedyś pod nazwą ziarnicy złośliwej. Dotyka on przede wszystkim osób w młodym wieku, głównie w trzeciej dekadzie życia, co stanowi jego charakterystyczną cechę. W terapii chłoniaka Hodgkina bardzo ważne jest rozpoznanie choroby w jej najwcześniejszym stadium. Z wieloletnich obserwacji wynika, że pacjenci z pierwszym i drugim stadium choroby wymagają mniej intensywnej chemioterapii, a ryzyko nawrotu jest najmniejsze. Podczas konferencji prof. Jan Maciej Zaucha wygłosi wykład pod znamiennym tytułem „Chłoniak Hodgkina – najłatwiejszy i najtrudniejszy do wyleczenia”.

W środowisku hematologów powszechnie znaną organizacją jest The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Stowarzyszenie od wielu lat wspiera dziedzinę przeszczepień szpiku oraz terapii komórkowych. EBMT zaprezentował niedawno nowe zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne chorób krwi w kontekście pandemii COVID-19. Na konferencji przedstawi je prof. Jan Styczyński.

Uczestnicy dziewiątej edycji Praktyki Hematologicznej będą mogli zapoznać się z wieloma innymi wykładami dotyczącymi chorób krwi i układu krwiotwórczego. Będzie mowa m.in. o leczeniu szpiczaka plazmocytowego, nowych możliwościach terapeutycznych w chłoniakach T-komórkowych oraz zespołach mielodysplastycznych, a także o nowych lekach w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Zachęcamy do rejestracji i do zobaczenia w Warszawie już 8 kwietnia!

PROGRAM I REJESTRACJA
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.