Specjalizacje, Kategorie, Działy
KIDL

Nowa konsultant krajowa w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej

Udostępnij:
Jak poinformowała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, dr hab. Edyta Borkowska została powołana przez minister zdrowia na konsultanta krajowego w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.
Dr hab. Edyta Borkowska w 1998 r. uzyskała tytuł magistra analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Oddziale Analityki Medycznej ówczesnej Akademii Medycznej w Łodzi na podstawie pracy „Badania molekularne regionów AZFa, AZFb, AZFc (Azoospermia Factor) chromosomu Y w populacji zdrowych mężczyzn”, wykonanej pod kierunkiem prof. Bogdana Kałużewskiego.

Studia stacjonarne i doktoranckie kontynuowała na tej samej uczelni, w Zakładzie Genetyki Medycznej, i również pod kierunkiem prof. Bogdana Kałużewskiego. W 2004 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Detekcja mutacji genu TP53 przy użyciu metody MSSCP (Multitemperature Single Strand Conformation Polymorphism) w przypadkach nowotworów pęcherza moczowego”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 r. uzyskała specjalizację w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Po ukończeniu studiów doktoranckich została zatrudniona na etacie asystenta, a od 2011 r. adiunkta w Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Anglii i w USA (na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Institute of Pathology University of Alabama). W 2020 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest przewodniczącą, powołanego uchwałą KRDL z 24 lutego 2023 roku, Zespołu do spraw genetyki medycznej.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.