Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowotwór trzustki w Polsce – analiza zapadalności, umieralności i utraconych lat życia

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 14.01.2022
 
 
Tagi: rak trzustki
W latach 1996–2018 w Polsce całkowita zapadalność na nowotwór trzustki wzrosła o 18 proc., a umieralność z jego powodu o 45 proc. Zmiany te są związane ze starzeniem się społeczeństwa. Konieczna jest poprawa opieki nad osobami starszymi oraz tworzenie programów przesiewowych dla młodszej populacji.
Nowotwór trzustki jest obecnie jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów, wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi w jego przypadku zaledwie 10 proc. Wynika to z faktu, że zazwyczaj jest rozpoznawany w zaawansowanym stadium, a także z braku powszechnych i skutecznych badań przesiewowych. Przez ostatnie trzy dekady stwierdzono przeszło dwukrotny wzrost zapadalności i umieralności na świecie. Uważa się, że obciążenie tą chorobą będzie wzrastać wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie „Medical Studies/Studia Medyczne” przeprowadzili analizę trendów, wzorców wiekowych oraz obciążenia przedwczesną umieralnością z powodu nowotworu trzustki w Polsce w latach 1996–2018. Wszystkie obliczenia oparto na ogólnie dostępnych danych. W celu przedstawienia porównywalnych w czasie statystyk zachorowalności i umieralności zastosowano współczynniki standaryzowane. Potencjalne utracone lata życia (years of potential life lost – YPLL) obliczono na podstawie aktualnych referencyjnych tabel przeżycia.

W analizowanym okresie całkowita zapadalność na nowotwór trzustki wzrosła o 18 proc., a umieralność z jego powodu o 45 proc. Współczynniki standaryzowane zmniejszyły się u mężczyzn oraz pozostały stosunkowo stałe u kobiet. Suma utraconych lat życia wzrosła o 23 proc., a najwyższą wartość osiągnęła w grupie wiekowej 65–69 lat. Średnia liczba utraconych lat życia się zmniejszyła.

Przedstawione wyniki potwierdzają tezę, że w ostatnich dekadach wzrosła średnia wieku zgonu na nowotwór trzustki. Dane dotyczące zmian w zapadalności i umieralności spowodowanych starzeniem się społeczeństwa mogą być pomocne dla ustawodawców w poprawie opieki nad osobami starszymi oraz tworzeniu skutecznych programów przesiewowych skierowanych do młodszej populacji.

Pełna treść artykułu: Katarzyna Orlewska, Dorota Kozieł. Pancreatic cancer in Poland: an analysis of incidence, mortality and years of life lost over a period of 22 years. Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 300-305.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.