Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Nowy przedmiot w szkole – rzecznik zaapelował

Udostępnij:
Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się z apelem do minister edukacji narodowej o rozważenie wprowadzenie do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie wiedza o zdrowiu.
– Pozwoli to na zdobycie umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych między innymi ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, zrozumieniem znaczenia działań profilaktycznych oraz oceną skuteczności szczepień ochronnych – przekonuje rzecznik, dodając, że „omawiane będą też kwestie takie jak seksualność, profilaktyka związana z zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności”.

– Kształcenie kompetencji zdrowotnych, właściwych postaw u dzieci i młodzieży oraz szacunku dla innych osób przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych – uzasadnia Bartłomiej Chmielowiec, udostępniając wraz z pismem do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej scenariusz lekcji edukacyjnej i informator z zakresu praw pacjenta dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Udostępniamy pismo w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: RzPP-DWS-WPS.420.7.2024.

Więcej o lekcjach na stronie internetowej: www.gov.pl/rpp/edukacja-zdrowotna-w-polskich-szkolac.

Przeczytaj także: „Brakuje porozumienia w sprawie lekcji wiedzy o zdrowiu”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.