Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Polska aplikacja poprawia bezpieczeństwo immunoterapii

Udostępnij:
Lekarze nadzorujący leczenie onkologiczne pacjentów korzystających z immunoterapii mogą już korzystać z polskiej aplikacji OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii. Dzięki jej zastosowaniu skraca się czas potrzebny do rozpoznania działań niepożądanych leczenia i poprawia się jego bezpieczeństwo.
Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym lekarze uzyskują dostęp do narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji. Przekłada się to także na skrócenie czasu hospitalizacji, a w konsekwencji – na oszczędności dla systemu. Takim wsparciem jest pierwsza polska aplikacja OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii, która pomaga lekarzom w zarządzaniu działaniami niepożądanymi oraz we właściwym ich leczeniu.

Aplikacje medyczne pomagają lekarzom na co dzień
– Nowe technologie to już nie przyszłość, ale teraźniejszość medycyny. Wspierają działania z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej, są wykorzystywane w procesach diagnostycznych – patomorfologia, badania obrazowe – a coraz częściej również terapeutycznych. Digitalizacja jest wymogiem naszych czasów i jednym z punktów europejskiego planu walki z nowotworami, dlatego wszelkie narzędzia, które w dobie niedoboru personelu medycznego i rosnącej liczby zachorowań przyczyniają się do zaoszczędzenia czasu poprzez szybki dostęp do aktualnych wytycznych stosowanych w leczeniu – a jest nim na pewno aplikacja OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii – są bardzo cenne – podkreśla prof. Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

– W dobie dostępu do nowych technologii poprzez aplikację lekarz ma możliwość zareagowania we właściwym momencie, tak aby nie przerwać terapii z jednoczesnym ograniczeniem działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas leczenia onkologicznego – dodaje ekspertka.

Jak zaznacza współtwórczyni aplikacji, prof. Bożena Cybulska-Stopa, kierownik Katedry Onkologii i Hematologii Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej oraz kierownik Kliniki Onkologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, aplikacja jest narzędziem edukacyjnym dla lekarzy, poprawia dostępność do wiedzy w zakresie działań niepożądanych w czasie stosowania immunoterapii, skraca czas potrzebny do diagnostyki oraz rozpoczęcia odpowiedniego leczenia z powodu pojawienia się działań niepożądanych.

Według dr Magdaleny Władysiuk z HTA Consulting szybsze dotarcie do aktualnej wiedzy, możliwe dzięki korzystaniu z aplikacji przełoży się na poprawę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania immunoterapii, a tym samym pozytywnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentem.

Lekarz może zareagować we właściwym momencie
Lekarze są bardzo zadowoleni z wprowadzania nowoczesnych rozwiązań i podkreślają, że dzięki nim można poprawić bezpieczeństwo immunoterapii i ograniczyć koszty hospitalizacji.

– Polska staje się jednym z liderów w dziedzinie digitalizacji medycyny, a samo wykorzystanie nowych technologii pozwala na szybszy dostęp do danych, ich analizę oraz możliwość dostosowania terapii do potrzeb konkretnego pacjenta. Aplikacja OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii to narzędzie przynoszące podwójne korzyści w postaci optymalizacji pracy lekarza, skrócenia czasu leczenia oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów – podkreśla prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Pacjent może szybciej opuścić szpital
Większość lekarzy, którzy pobrali aplikację oraz korzystają z niej na co dzień, przyznaje, że korzystanie z narzędzia wpłynęło na skrócenie czasu potrzebnego do rozpoznania działań niepożądanych oraz pozwoliło na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia.

• Zdaniem ok. 60 proc. ankietowanych lekarzy dzięki zastosowaniu aplikacji średni czas do rozpoznania toksyczności uległ skróceniu co najmniej o 6 godzin dla wszystkich zdarzeń.
• Ponad 50 proc. ankietowanych uznało, że dzięki aplikacji czas do rozpoczęcia leczenia działań niepożądanych uległ skróceniu co najmniej o 6 godzin, a w przypadku rzadkich zdarzeń niepożądanych nawet o co najmniej 12 godzin.
• Ponad 75 proc. lekarzy wskazało, że dzięki lepszemu zarządzaniu działaniami niepożądanymi widoczne było mniejsze zużycie leków stosowanych w leczeniu działań niepożądanych.
• U 25 proc. pacjentów doszło do skrócenia czasu hospitalizacji (o 1–2 dni hospitalizacji), co jest istotne z punktu widzenia rosnących kosztów leczenia szpitalnego.

Następny krok – aplikacja dla pacjenta
Naturalnym krokiem jest stworzenie aplikacji dla pacjentów, która będzie wspierać komunikację na linii pacjent–lekarz. Takie rozwiązania już są wykorzystywane w kardiologii oraz pulmonologii, trwają prace nad aplikacjami dla pacjentów onkologicznych.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.