Specjalizacje, Kategorie, Działy
123 RF

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych

Udostępnij:

9 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych. W ocenie ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, to kolejny krok w kierunku wsparcia pracowników ochrony zdrowia oraz możliwość dyskusji o bieżących problemach związanych z pracą personelu medycznego.


Powstanie Pralamentarnego Zespołu ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych zbiegło się w czasie ze Światowym Dniem Zdrowia oraz Dniem Pracownika Służby Zdrowia, którego obchody przypadały na 7 kwietnia. Zaangażowani w powołanie zespołu eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali przedstawili najważniejsze wyzwania systemu ochrony zdrowia związane z bezpieczeństwem i jakością pracy personelu medycznego.

Potrzebne rozwiązania systemowe 

– Zranienia i zakłucia, zdarzenia niepożądane, błędy w podawaniu leków czy odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie to tylko, niektóre aspekty, które powodują stres oraz absencję personelu medycznego w pracy. To także praca po godzinach, zmęczenie i konieczność ciągłej gotowości na udzielenie pacjentowi pomocy, często, gdy szanse na jego przeżycie już są niewielkie. Mówiąc o wyzwaniach, przed którymi stoją pracownicy służby zdrowia oraz szpitale, nie można też zapomnieć o tym, że wciąż konieczne jest zwiększenie liczby bezpiecznego sprzętu. W Polsce ponad połowa szpitali nie korzysta z kaniul bezpiecznych, a tylko 30 proc. szpitali stosuje wyłącznie igły tępe do przygotowania leków.  Ogromnym problemem są też zakażenia szpitalne. WHO alarmuje, że na każdych 100 pacjentów w szpitalach, 15 pacjentów w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w Polsce, doznaje co najmniej jednego zakażenia związanego z opieką zdrowotną podczas pobytu w szpitalu – zaznaczył Latos.

Wskazał: Rozwiązaniem, które powinno się wprowadzić są elektroniczne rejestry zakażeń oraz zdarzeń niepożądanych. Należałoby również zwiększyć poziom higieny i antyseptyki w szpitalach, bardzo istotne jest również właściwe monitorowanie alarmujących patogenów, które mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w placówkach medycznych.

Kryteria certyfikatów jakości

Podczas posiedzenia zespołu eksperci przedstawili też kryteria, które warto uwzględnić we wskaźnikach jakości, mając na uwadze rekomendacje opracowane przez ministerialny Zespół ds. wskaźników jakości w ochronie zdrowia.

– Na podstawie Zintegrowanego Modelu Bezpieczeństwa Szpitali oraz analizy bieżących problemów polskiego szpitalnictwa opracowaliśmy wspólne stanowisko, gdzie wyróżniliśmy pięć kryteriów dotyczących problemów i zagadnień, które zdaniem Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powinno się uwzględnić we wskaźnikach jakości w opiece zdrowotnej. Te zagadnienia opracowaliśmy również poprzez uwzględnienie danych, które zebraliśmy podczas dwóch edycji certyfikacji szpitali „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent – podkreślił dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.