Specjalizacje, Kategorie, Działy
Mikołaj Kuras/portal.umk.pl

Prof. Jerzy Bogdan Gajewski doktorem honoris causa UMK

Udostępnij:
Wybitny urolog z Dalhousie University w Halifax w Kanadzie prof. Jerzy Bogdan Gajewski, odebrał w czasie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnienie przyznano mu w dowód uznania jego zasług dla rozwoju polskiej urologii.
Profesor Jerzy Bogdan Gajewski otrzymał dyplom lekarski w 1973 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizację I stopnia (z chirurgii) uzyskał w roku 1977, a II stopnia (z urologii, pod kierunkiem swojego ojca dr. Henryka Gajewskiego) w 1980 r.

Pracował w Bydgoszczy oraz w niemieckich klinikach urologicznych i chirurgicznych w Ulm i Herdecke. W 1982 r. wyemigrował z rodziną do Kanady i od tego czasu związany jest z Kliniką Urologiczną Uniwersytetu Dalhousie w Halifax, gdzie w 1983 r. nostryfikował dyplom lekarza, a w 1986 r. uzyskał kanadyjską specjalizację z urologii. W Katedrze Farmakologii i Urologii Uniwersytetu Dalhousie odbył dwuletni staż naukowy z neurourologii.

Jest laureatem pierwszej nagrody za badania naukowe w dziedzinie neurourologii eksperymentalnej, przyznanej w 1984 r. przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne; po raz pierwszy badaczowi kanadyjskiemu.

Prof. Jerzy Bogdan Gajewski od roku 1987 pracuje w Klinice Urologii Uniwersytetu Dalhousie, początkowo jako Assistant Professor, od roku 1994 jako Associate Professor, a od 1999 – Full Professor. Pracował również na stanowisku profesora w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Dalhousie w latach 2000–2016. Obecnie ma stopień Professor Emeritus.

Głównymi kierunkami zainteresowań prof. Gajewskiego są neurogenne i czynnościowe zaburzenia dolnego odcinka układu moczowego, nietrzymanie moczu, urodynamika, zespół bolesnego pęcherza i zaburzenia erekcji. Profesor odegrał kluczową rolę w ustanowieniu jednego z dwóch pierwszych ośrodków neuromodulacji w Kanadzie (w 1994 r.). Był dyrektorem programu stypendialnego w urologii funkcjonalnej w latach 1992–2017, uznawanego przez International Continence Society (jako oficjalne centrum szkoleniowe). Przeszkolił wielu krajowych i międzynarodowych stypendystów, w tym kilku stażystów z Polski. Za całokształt działalności na rzecz urologii w Nowej Szkocji w 2023 r. otrzymał Nova Scotia Senior Membership Award.

Opublikował 150 prac naukowych i rozdziałów w książkach naukowych, a także ponad 200 doniesień zjazdowych. W 2019 r. otrzymał dyplom Top Cited Article 2018–2019, Neurourology and Urodynamics – Wiley. Jest członkiem 21 organizacji naukowych – kanadyjskich i międzynarodowych.

Naukowiec od 1979 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, aktywnie biorąc udział w jego kongresach. Jest współautorem wytycznych dla stymulacji nerwów krzyżowych w leczeniu w Polsce dysfunkcji mikcyjnych. Był członkiem komitetu naukowego „Urologii Polskiej”, a obecnie jest redaktorem konsultacyjnym „Central European Journal of Urology”.

Prof. Gajewski zorganizował cztery delegacje urologów kanadyjskich do Polski. W 2022 r. był współautorem tłumaczenia raportu terminologii International Continence Society dotyczącej neurogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowych u dorosłych, którego jest głównym autorem. Jest również członkiem rady redakcyjnej „European Journal of Translational and Clinical Medicine” wydawanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Za działalność na rzecz polskich pacjentów i polskiej urologii otrzymał tytuł Członka Honorowego PTU. W 2018 roku otrzymał wyróżnienie Zwierciadło Duszy za wkład w rozwój urologii funkcjonalnej w Polsce.

W 1996 r. dzięki osobistym kontaktom kierownika Kliniki Urologii ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. Zbigniewa Wolskiego z prof. Jerzym Bogdanem Gajewskim i prof. Richardem Normanem zainicjowano współpracę naukową i szkoleniową pomiędzy Uniwersytetem Dalhousie a Akademią Medyczną w Bydgoszczy w dziedzinie urodynamiki, sztucznego zwieracza i neuromodulacji.

Prof. Gajewski kontynuuje współpracę z bydgoską kliniką kierowaną przez prof. Tomasza Drewę – jest stałym konsultantem oraz operatorem wykonującym operacje pokazowe. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie w Bydgoszczy neuromodulacji krzyżowej i dalszego chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu oraz usprawnienie działalności pracowni badań urodynamicznych. W ramach współpracy wydany został podręcznik „Sacral Neuromodulation and Urodynamics” (2022 r.) w języku polskim i angielskim.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.