Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Śląska sieć dla serca

Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.11.2019
 
 
W ramach interwencyjnego systemu leczenia zawału serca na Śląsku funkcjonuje pierwszy w Polsce, pionierski nie tylko w naszym kraju, 24-godzinny dyżuru kardiologiczny dla chorych z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca.Na tej bazie tworzona jest ŚLĄSKA SIEĆ DLA SERCA, która obejmie wszystkie ośrodki kardiologii inwazyjnej w regionie, a której beneficjentami będą mieszkańcy Śląska.
Celem tej wspólnej inicjatywy środowiska medycznego i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego jest poprawa jakości życia i zmniejszenie śmiertelności chorych z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca.Projekt ten stanowi ważne uzupełnienie pilotażowego programu koordynowanej opieki nad chorymi z niewydolnością serca.

W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbywa się dziś konferencja, w której uczestniczą ordynatorzy oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska z wiodących placówek medycznych województwa śląskiego, w tym przedstawicieli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia projektu. Swoją obecność zapowiedzieli m. in. prof. dr hab. n med. Marian Zembala, dyrektor Ślaskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prof. dr hab. n med. Zbigniew Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Jadwiga Nessler z zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. - Z analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia na temat pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu niewydolności serca w województwie śląskim w latach 2010-2016, wynika, że prawie połowa chorych w ciągu roku po wypisie ze szpitala była ponownie hospitalizowana - mówił prof. Mariusz Gąsior, pomysłodawca projektu. Rocznie z powodu niewydolności serca hospitalizowanych jest 27 tysięcy mieszkańców regionu a śmiertelność wynosi aż 31 proc. w ciągu roku od pobytu w szpitalu.


W medycynie jednym z najważniejszych elementów decydującym o powodzeniu terapii jest czas. Podczas konferencji prof. Jadwiga Nesler przedstawi uczestnikom doświadczenia z pilotażowego programu KONS - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca, który funkcjonuje już od 2 lat. Jest to całościowy, spójny system, obejmujący opiekę ambulatoryjną, szpitalną i domową, którego podstawą jest opieka nad chorym sprawowana przez cały zespół: lekarza rodzinnego (POZ), pielęgniarki, specjalistów. Program łączy w sobie elementy profilaktyki, diagnostyki, kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji. Analiza danych wykazała, że w ośrodkach włączonych do pilotażu, śmiertelność 12-miesięczna po zawale serca była o 31 proc. mniejsza w grupie pacjentów, którzy byli włączeni do programu.

Niewydolność serca, będąca konsekwencją przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego, stanowi globalny problem, o którym od dawna mówi się w kontekście postępującej epidemii. Szacuje się, że obecnie w Polsce ok. 1 mln osób choruje na niewydolność serca, a w całej Europie − blisko 15 mln. Tylko w naszym kraju zagrożonych rozwojem tej choroby jest ok. 13 mln ludzi.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe