Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Tak dla niemal 4 tys. ukraińskich medyków

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje w Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję dotyczącą ich pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku. To stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawo wykonywania zawodu.
Pozytywna decyzja MZ to początek procedury
Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje w Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku, według procedury art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z tej liczby 237 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało pozytywne decyzje według procedury na czas i miejsce, a 87 lekarzy i lekarzy dentystów według procedury warunkowe prawo wykonywania zawodu (PWZ).

Jednocześnie resort zaznaczył, że do jego zadań należy wydawanie decyzji, która stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o PWZ, które to umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

MZ przypomniało, że cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE okręgowa rada lekarska, na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania, wskazane w tej decyzji (ust. 2a, 2e) lub warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, lub lekarza dentysty (ust. 9, warunkowe prawo dotyczy okresu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii).

PZW na określony zakres
Resort wyjaśnił, że lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał PWZ na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu.

Natomiast lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał PWZ na wykonywanie warunkowego prawa wykonywania zawodu, posiadający dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu po 3 miesiącach wykonywania zawodu pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Jeśli jednak lekarz nie posiada dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu przez cały okres zatrudnienia pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

1978 decyzji ws. pielęgniarek i położnych
Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że od 24 lutego 2022 r. szef resortu wydał 1978 pozytywnych decyzji pielęgniarkom i położnym z Ukrainy, z czego 77 w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce (75 pielęgniarek i 2 położne) oraz 1901 w procedurze o warunkowe PWZ (1649 pielęgniarek i 252 położne).

Resort wyjaśnił, że pielęgniarka lub położna, która otrzymuje decyzję w trybie na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykonuje zawód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu.

Natomiast w trybie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pielęgniarka lub położna może otrzymać pozwolenie na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w podmiocie leczniczym na okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia wykonywać będzie zawód pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia wymóg posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

W przypadku osoby, która nie spełnia takich wymogów, otrzymuje ona pozwolenie na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej przez cały okres zatrudnienia – 5 lat.

Przeczytaj także: „Kadrowe przeciąganie liny” i „To skandal, gdy Polaka leczy ktoś, kto nie zna języka”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.