Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Większe uprawnienia dla ratowników medycznych

Udostępnij:
Opublikowano projekt rozporządzenia, w którym rozszerzono uprawnienia ratowników medycznych o wykonywanie badania USG w stanach nagłych, pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów.
Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

Co zmieniono?

W załączniku nr 1 określającym „Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych”:
– w pkt 30 zostało dodane świadczenie: „Wykonywanie badania USG w stanach nagłych” – umożliwienie ratownikom medycznym wykonania badania USG ma na celu skrócenie czasu reakcji ratowniczo-medycznej i tym samym zwiększenie szansy na skuteczną pomoc poszkodowanemu. Świadczenie to będzie dotyczyć przede wszystkim pacjentów, którzy doznali urazów w następstwie użycia broni palnej, ostrych narzędzi czy też środków wybuchowych,
– w pkt 31 zostało dodane świadczenie: „Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów” – w sytuacji wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, grypę lub infekcję wywołaną wirusami ratownicy medyczni powinni mieć możliwość wykonania szybkich testów antygenowych w celu postawienia rozpoznania.
– W związku z rozszerzeniem zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych – projektowane rozporządzenie wpłynie na poprawę kompleksowości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratowników medycznych – wyjaśniono w ocenie skutków regulacji.

Rozporządzenie skierowano do konsultacji publicznych.

Udostępniamy projekt.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep.prawny@mswia.gov.pl – do 10 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „Kursy dla ratowników – projekt”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.