Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Większe zapotrzebowanie na krew. NCK apeluje o jej oddawanie

Źródło: Narodowe Centrum Krwi
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.03.2022
 
 
– W związku ze spodziewanym wzmożonym zapotrzebowaniem na krew i jej składniki prosimy dawców o bieżące sprawdzanie stanów magazynowych, które publikowane są na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – przekazało Narodowe Centrum Krwi.
NCK przypomina, że krew lub jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii czy laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.

Krew można oddawać w dowolnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

– W związku ze spodziewanym wzmożonym zapotrzebowaniem na krew i jej składniki prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb. Życie ludzkie jest wartością bezcenną, dlatego szczególnie ważna jest współpraca w zakresie dostosowywania pobierania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania – wskazało Narodowe Centrum Krwi.

Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy zero mająca ujemne Rh (ORhD–), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. Z kolei w odniesieniu do osocza najbardziej oczekiwane jest osocze grupy AB (tzw. uniwersalne) – można je bowiem bezpiecznie przetoczyć każdemu pacjentowi.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.