Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływu wieku na związek między spożyciem alkoholu i nadciśnieniem tętniczym

Źródło: 1: Yoshiro Okubo, Toshimi Sairenchi, Fujiko Irie, Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso,Hiroshi Watanabe, Takashi Muto, Kiyoji Tanaka, Hitoshi Ota. Association of Alcohol Consumption With Incident Hypertension Among Middle-Aged and Older Japanese Population. T
Autor: Marzena Jaskot |Data: 26.01.2014
 
 
W wielu pracach badawczych zauważono wyraźny związek między piciem alkoholu a ciśnieniem tętniczym. Japońscy badacze zaprojektowali badanie celem oceny wpływu wieku na związek między spożyciem alkoholu i nadciśnieniem tętniczym w ogólnej populacji japońskiej. Obserwowano kohortę japońskich mężczyzn ( n = 37 310 ) i kobiet ( n = 78 426) w wieku od 40 do 79 lat , którzy w wynikach badań okresowych, prowadzonych na poziomie lokalnych ośrodków podstawowej opieki medycznej, wyjściowo pozostawali bez ustalonego rozpoznania nadciśnienia tętniczego. W sumie 45 428 uczestników ( 39,3 %) rozwinęło nadciśnienie tętnicze w średnim okresie czasu obserwacji 3,9 lat.
Nie stwierdzono istotnej interakcji z wiekiem w związku ze spożyciem alkoholu. Wyniki tego dużego, prospektywnego badania kohortowego sugerują, że spożywanie alkoholu jest podobnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego zarówno w populacji osób w średnim wieku jak i osób starszych.Mimo że najlepiej poznany został wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, w kręgu zainteresowania badaczy pozostaje określenie możliwych mechanizmów odpowiedzialnych za oddziaływanie alkoholu na ciśnienie tętnicze. W wielu pracach badawczych zauważono wyraźny związek między piciem alkoholu a ciśnieniem tętniczym. Niekorzystne działanie alkoholu na ciśnienie tętnicze obejmuje jego wpływ na naczynia krwionośne, aterogenezę, hemostazę, przewodnictwo nerwowe, aktywność współczulną, metabolizm noradrenaliny , układ renina -angiotensyna, osoczowy poziom wazopresyny, kortyzolu i ACTH, gospodarkę jonową, funkcję mięśnia sercowego[2].
Japońscy badacze zaprojektowali badanie celem oceny wpływu wieku na związek między spożyciem alkoholu i nadciśnieniem tętniczym w ogólnej populacji japońskiej. Obserwowano kohortę japońskich mężczyzn ( n = 37 310 ) i kobiet ( n = 78 426) w wieku od 40 do 79 lat , którzy w wynikach badań okresowych, prowadzonych na poziomie lokalnych ośrodków podstawowej opieki medycznej, wyjściowo pozostawali bez ustalonego rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Jako incydent definiowano wzrost ciśnienia tętniczego do wartości skurczowego ciśnienia krwi ≥ 140 mm Hg , rozkurczowego ≥ 90 mm Hg lub fakt wdrożenia terapii hipotensyjnej. Współczynnik ryzyka dla incydentu według spożycia alkoholu oszacowano przy użyciu modelu hazardów proporcjonalnych Coxa . W sumie 45 428 uczestników ( 39,3 %) rozwinęło nadciśnienie tętnicze ( 16 155 mężczyzn i 29 273 kobiet ) w średnim okresie czasu obserwacji 3,9 lat . Istotne zależności między spożyciem alkoholu a nadciśnieniem znaleziono u obu płci. Nie stwierdzono istotnej interakcji z wiekiem w związku ze spożyciem alkoholu. Wyniki tego dużego, prospektywnego badania kohortowego sugerują, że spożywanie alkoholu jest podobnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego zarówno w populacji osób w średnim wieku jak i osób starszych. Biorąc pod uwagę wpływ nadciśnienia tętniczego na śmiertelność z powodu incydentów sercowo - naczyniowych, należy podkreślać rolę ograniczenia spożywania alkoholu w zapobieganiu chorobie nadciśnieniowej.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe