Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wyniki badania CATIS

Źródło: www.americanheart.org
Autor: Marzena Jaskot |Data: 03.02.2014
 
 
Tagi: udar mózgu
Czy terapia hipotensyjna w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu wpływa na redukcję wczesnej śmiertelności? Wyniki badania zostały ogłoszone na sesji naukowej podczas kongresu American Heart Association w Dallas (16-20.11.2013 r.)
Udar mózgu jest drugą pod względem częstości przyczyną zgonów na świecie, jedną z głównych przyczyn długotrwałej niesprawności, kalectwa. Niewiele wiadomo czy obniżenie ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego istotnie wpływa na redukcję wczesnej śmiertelności, niepełnosprawności u pacjentów z udarem mózgu oraz w sposób istotny zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnego incydentu naczyniowego w kilkumiesięcznym okresie obserwacji. Zagadnienia te były przedmiotem randomizowanego badania klinicznego CATIS.
Do badania włączono 4071 pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego (w ciągu 48 godzin od chwili zdarzenia, z ciśnieniem skurczowym > 140 mmHg). Pacjentów przydzielono losowo do leczenia hipotensyjnego, obniżając SPB o 10-25% w ciągu pierwszych 24 godzin, następnie redukując BP do wartości < 140/90 mmHg w ciągu 7 dni po randomizacji, dalej utrzymując BP na takim poziomie w toku całej hospitalizacji.
Wyniki badania zostały ogłoszone na sesji naukowej American Heart Association w Dallas. W przeprowadzonym badaniu nie zaobserwowano różnicy pomiędzy wczesną śmiertelnością i niepełnosprawnością u pacjentów leczonych hipotensyjnie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego a grupą kontrolną.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe