123RF

Hiperurykemia czynnikiem ryzyka MAFLD

Udostępnij:
Zgodnie z najnowszymi danymi stłuszczenie wątroby powikłane specyficznymi zaburzeniami metabolicznymi można rozpoznać jako metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobę wątroby (MAFLD) u pacjentów nieotyłych bez cukrzycy typu 2 (T2DM).
Jednak hiperurykemia (HUA), będąca przejawem zaburzeń metabolicznych, jest wyłączona z kryteriów diagnostycznych. Chiński zespół badawczy postanowił sprawdzić związek pomiędzy hiperurykemią a metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobą wątroby u pacjentów nieotyłych bez cukrzycy typu 2.

Łącznie w badaniu w latach 2018–2022 wzięło udział 28 187 pacjentów z Centrum Diagnostycznego Szpitala Przyjaźni Chińsko-Japońskiej. Zostali oni podzieleni na cztery podgrupy: nieotyli pacjenci bez cukrzycy typu 2, otyli pacjenci bez cukrzycy typu 2, nieotyli pacjenci z cukrzycą typu 2 i otyli pacjenci z cukrzycą typu 2.

Metabolicznie zależną stłuszczeniową chorobę wątroby rozpoznano za pomocą ultrasonografii połączonej z badaniami laboratoryjnymi. Powiązanie hiperurykemii z podgrupami MAFLD przeprowadzono za pomocą analizy regresji logistycznej. Zdolność predykcyjna dla podgrup MAFLD została oceniona na podstawie charakterystyki operacyjnej (ROC).

Hiperurykemia była dodatnio związana z MAFLD u pacjentów bez otyłości i cukrzycy typu 2 zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, nawet po dostosowaniu do płci, BMI, dyslipidemii i nieprawidłowej czynności wątroby. Związek zwiększał się stopniowo wraz z wiekiem, zwłaszcza u osób powyżej 40. roku życia.

Hiperurykemia była niezależnym czynnikiem ryzyka metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby u pacjentów nieotyłych bez cukrzycy typu 2. Jak twierdzą badacze, nieprawidłowości jak hiperurykemia mogą być brane pod uwagę w diagnostyce MAFLD u nieotyłych pacjentów bez T2DM. U pacjentów nieotyłych bez cukrzycy typu 2 analiza jednoczynnikowa wykazała, że kobiety z hiperourykemią miały większe ryzyko MAFLD niż mężczyźni. Naukowcy zauważają, że problem ten wymaga jednak dalszego badania.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.