123RF

Specyfika MAFLD u dzieci w wieku szkolnym

Udostępnij:
Zespół badaczy holenderskich ocenił częstość występowania, czynniki ryzyka i wyniki kardiometaboliczne MAFLD w wieku szkolnym.
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), definiowana jest jako podwyższony procent tłuszczu w wątrobie, jest najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby u dzieci. Zamiast NAFLD większe znaczenie kliniczne u dzieci może mieć metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD), definiowana jako zwiększone stężenie tłuszczu w wątrobie przy obecności niekorzystnych parametrów kardiometabolicznych.

Badanie wykonano metodą analizy przekrojowej włączonej do trwającego populacyjnego prospektywnego badania kohortowego rozpoczętego w 2001 roku w Holandii. U 1910 dzieci w wieku 10 lat zmierzono frakcję tłuszczu w wątrobie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI), wskaźnika masy ciała (BMI), ciśnienia krwi oraz stężenia lipidów, insuliny i glukozy.

Czynniki stylu życia w dzieciństwie uzyskano za pomocą kwestionariuszy. MAFLD zdefiniowano jako co najmniej 2 proc. tłuszczu w wątrobie oprócz nadmiernej otyłości (BMI lub otyłości trzewnej), obecności ryzyka metabolicznego (ciśnienie krwi, trójglicerydy i stężenie HDL) lub stanu przedcukrzycowego (glukoza).

Spośród wszystkich badanych dzieci 49,6 proc. miało co najmniej 2% tłuszczu w wątrobie, a 25,2 proc. spełniało kryteria MAFLD. Tylko pochodzenie pozaeuropejskie było powiązane ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia MAFLD przy istotności nominalnej (iloraz szans 1,38, 95-proc. przedział ufności). W porównaniu z dziećmi z zawartością tłuszczu wątrobowego poniżej 2 proc., u dzieci z MAFLD ryzyko wystąpienia grupowania czynników ryzyka kardiometabolicznego było zwiększone (iloraz szans 7,65, 95-proc. przedział ufności).

W badaniu nie powiązano żadnego czynnika ryzyka związanego z NAFLD w dzieciństwie ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia MAFLD w tym wieku, jednak wyniki sugerują, że pochodzenie etniczne może mieć taki wpływ. Jednak wciąż głównymi przyczynami pozostają czynniki społeczno-ekonomiczne. Stosowanie kryteriów MAFLD zamiast NAFLD może pomóc w identyfikacji dzieci z grupy ryzyka upośledzenia zdrowia sercowo-metabolicznego.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.