123RF

MAFLD powiązane z HCV oznacza wyższe ryzyko poważnego zwłóknienia wątroby

Udostępnij:
Tagi: MAFLD, NAFLD, HCV
Jak ustalili badacze, u pacjentów z MAFLD ze współistniejącym zakażeniem HCV specyficzny fenotyp MAFLD może wiązać się z wyższym ryzykiem zaawansowanego zwłóknienia wątroby.
Pacjenci zakażeni wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu C (HCV) ze stłuszczeniem wątroby są wykluczeni z diagnostyki niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD).

W 2020 r. zaproponowano nową nazwę i kryteria diagnostyczne metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD), która zastąpi w dużej części pierwotny termin NAFLD. Stan kliniczny pacjentów z MAFLD i współistniejącym przewlekłym zakażeniem HCV wymaga dalszych badań.

Zespół naukowców tajwańskich zajął się tym problemem, przeprowadzając szeroko zakrojone badania, do których włączono uczestników z kohorty tajwańskich biobanków.

MAFLD definiuje się jako obecność stłuszczenia wątroby plus jeden z trzech poniższych stanów: nadwaga lub otyłość, cukrzyca typu 2 lub dysfunkcja metaboliczna. Pacjentów z dodatnim wynikiem przeciwciał anty-HCV uznawano za przewlekle zakażonych HCV. Nasilenie zwłóknienia wątroby określono za pomocą wskaźnika zwłóknienia i wyniku zwłóknienia NAFLD (NFS). Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (CVD) oceniano za pomocą grubości błony wewnętrznej i środkowej (IMT) lub płytek w badaniu USG dupleks tętnicy szyjnej.

Do ostatecznej analizy włączono ogółem 18 907 uczestników (wiek 55,79 ±10,42; mężczyźni 31,9 proc.). Częstość występowania MAFLD i przewlekłych zakażeń HCV wynosiła odpowiednio 39,2 proc. i 2,6 proc. W zależności od statusu MAFLD i przewlekłego zakażenia HCV, zostali oni podzieleni na cztery grupy: „grupa o podwójnej etiologii”, „sam MAFLD”, „sam HCV” i osoby zdrowe. W porównaniu z grupą „tylko MAFLD”, w grupie „podwójnej etiologii” częściej występowała płeć męska, obniżone poziomy trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i LDL w surowicy; ale ogólnie dominował wiek starszy i wyraźnie wyższy odsetek historii nadciśnienia tętniczego. Ponadto mieli oni wyższy poziom aminotransferazy asparaginianowej w surowicy, wskaźnik zwłóknienia FIB-4 i NFS. Jednak nie stwierdzono różnicy w poziomach aminotransferazy alaninowej, transferazy gamma-glutamylowej, wskaźniku stłuszczenia wątroby, IMT i odsetku płytek szyjnych. Stosując binarną regresję logistyczną, przewlekłą infekcję HCV powiązano z cięższym zwłóknieniem wątroby, ale nie z blaszkami tętnic szyjnych u pacjentów z MAFLD.

Jak ustalili badacze, u pacjentów z MAFLD ze współistniejącym zakażeniem HCV specyficzny fenotyp MAFLD może wiązać się z wyższym ryzykiem zaawansowanego zwłóknienia wątroby. Ryzyko miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej jest jednak podobne w porównaniu z osobami bez tej choroby.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.