123RF

Sarkopenia – zagrożenie w przebiegu MAFLD

Udostępnij:
Sarkopenia wiąże się z gorszym rokowaniem w przypadku niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Jednakże przebieg choroby w sarkopenii związanej z metabolicznie zależną chorobą wątroby (MAFLD) jest w dużej mierze nieznany.
Zespół naukowców chińskich z Sinchuan University postanowił wyjaśnić związek pomiędzy MAFLD i sarkopenią a śmiertelnością i zwłóknieniem wątroby.

Z trzeciej edycji National Health and Nutrition Examination Surveys wybrano 13 692 osób i określono ich śmiertelność do grudnia 2019 r. Średni wiek wynosił 43,7 ± 15,97 lat, a 47,3 proc. badanych stanowili mężczyźni. MAFLD zdiagnozowano u 4207/13 692 (30,73 proc.) uczestników, a odsetek sarkopenii wśród pacjentów z MAFLD wyniósł 19,42 proc.

Rozpoznawanie MAFLD oparto na radiologicznie zdiagnozowanym stłuszczeniu wątroby i obecności jednego z trzech następujących stanów: nadwagi lub otyłości, cukrzycy (DM) lub rozregulowania metabolizmu. Sarkopenię zdefiniowano na podstawie masy mięśni szkieletowych skorygowanej o masę ciała.

Średni czas obserwacji wynosił 23,7 ± 7,62 lat. Metabolicznie zależna choroba wątroby (aHR 1,152, 95 proc. CI) i sarkopenia (aHR 1,123, 95 proc. CI) były powiązane ze zwiększoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny w MAFLD po uwzględnieniu wieku, płci, rasy, stanu cywilnego, wykształcenia i nałogu tytoniowego. Analiza stratyfikowana wykazała, że MAFLD i sarkopenia addycyjnie zwiększają ryzyko zgonu (aHR 1,247, 95 proc. CI) i zwłóknienia wątroby (aOR 2,296, 95 proc. CI oceniane na podstawie wyniku NFS > 0,676; aOR 2,218, 95 proc. CI ocenione na podstawie wyniku FIB-4 >1,3).

Jak wynika z analizy danych, sarkopenia u osób z MAFLD wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i znacznym zwłóknieniem wątroby. Naukowcy zwrócili uwagę, że należy zbadać nowe strategie terapeutyczne ukierunkowane na zwiększenie masy mięśni szkieletowych u pacjentów z MAFLD.

Opracował Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.