123RF

MAFLD zwiększa ryzyko śmierci lub transplantacji u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby

Udostępnij:
Metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD) jest powszechna u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (CHB). Nieznany jednak jest, jak do tej pory, wpływ histologicznego fenotypu MAFLD na długoterminowe wyniki CHB.
Naukowcy z Mahidol University w Bangkoku przeprowadzili badania dotyczące zależności znaczenia prognostycznego potwierdzonego biopsją stłuszczenia wątroby i metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Dane kliniczne i laboratoryjne uzyskano od pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, u których wykonano biopsję wątroby w latach 2002–2008 i leczono lekami przeciwwirusowymi. Hepatopatolog dokonał przeglądu próbek biopsyjnych. Regresja proporcjonalnego hazardu Coxa została wykorzystana do oszacowania skorygowanego współczynnika ryzyka (aHR) wyników, w tym śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, konieczności przeszczepienia wątroby i zdarzeń związanych z wątrobą.

Jak stwierdzono w trakcie analizy danych, zgodnie z klasyfikacją Brunta, u 408 pacjentów stwierdzono stłuszczeniowe zapalenie wątroby (n = 34), stłuszczenie, ale nie stłuszczeniowe zapalenie wątroby (n = 118) lub niestłuszczenie (n = 256). Wszyscy pacjenci ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby mieli cechy dysfunkcji metabolicznej. W okresie obserwacji wynoszącym średnio 13,8 ±3,1 roku 18 pacjentów zmarło lub przeszło przeszczep wątroby. W analizie uwzględniającej wiele zmiennych stłuszczeniowe zapalenie wątroby (aHR, 6,37; 95-proc. przedział ufności) w porównaniu z niestłuszczeniem i zaawansowanym włóknieniem (aHR, 11,3; 95 proc. CI) w porównaniu z brakiem zwłóknienia było związane ze śmiertelnością ogólną lub przeszczepem wątroby. U 35 pacjentów rozwinęły się 43 zdarzenia związane z wątrobą, wśród których 32 stanowił rak wątrobowokomórkowy. Zdarzenia te były związane ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (aHR, 5,55; 95 proc. CI) w porównaniu z niestłuszczeniem i zaawansowanym włóknieniem (aHR, 6,23; 95 proc. CI) lub z brakiem zwłóknienia. Grupa ze stłuszczeniem, ale nie ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, miała nieistotnie wyższe ryzyko ogólnej śmiertelności i zdarzeń związanych z wątrobą.

Jak wykazały dane badawcze metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby zwiększała ryzyko odległej śmiertelności lub transplantacji wątroby i zdarzeń związanych z wątrobą u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.