123RF

Opóźniona odpowiedź immunologiczna w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Siyu Zhang S, Zhang X, Jin H, Dou Y, Li L, Yuan X, Dong Ch et al. Adverse Effect of Nonalcoholic Fatty Liver Disease on the Therapeutic Response in Patients with Chronic Hepatitis B J Clin Transl Hepatol. 2023 Feb 28;11(1):67-75.doi: 10.14218/JCTH.2022.00066
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) stanowi znaczne utrudnienie w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (PZWB) i pogarsza rokowania.
Naukowcy z chińskiego zespołu badawczego postanowili zbadać, jak przebiega terapia osób z PZWB i NALFD.
U osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B zastosowano leki pierwszej linii terapeutycznej jako terapię początkową. Pacjentów pogrupowano według współwystępowania bądź niewystępowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Grupy badacze poddano sześciomiesięcznej obserwacji, stosując analizy regresji Kaplana-Meiera i Coxa do oszacowania wpływu NAFLD na całkowitą odpowiedź immunologiczną (CVR).

Badaniem objęto 267 pacjentów, z czego u 103 przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B wystąpiło wraz z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, u 164 takiego współwystępowania nie stwierdzono. Dokonano porównania wyjściowych poziomów HBV DNA i dodatniego wyniku HBeAg. Pacjenci ze współistniejącą NAFLD wykazywali mniejszy spadek poziomu DNA HBV, qHBsAg, pgRNA i enzymów wątrobowych w czasie terapii. Ponadto skumulowana częstość występowania CVR była znacznie niższa, a wiremii niskiego poziomu (LLV) była znacznie wyższa po 6, 12, 18, 24 miesiącach. Pierwsza odpowiedź immunologiczna w PZWB była opóźniona przy obecności NAFLD (11,0 vs. 7,0 miesięcy) i dalej przedłużona wraz z wyższym stopniem stłuszczenia wątroby (stopień 2-3 vs. 1: 13,0 vs. 9,0 miesięcy).

W analizie wieloczynnikowej dodatni wynik HBeAg (HR: 0,650), stopień stłuszczenia (G2 [HR: 0,447]; G3 [HR: 0,085]) i DNA HBV (log10 j.m./ml ) (HR: 0,687) były istotnie związane z opóźnioną odpowiedzią immunologiczną, podczas gdy wzrost poziomu martwiczego zapalenia (HR: 1,758,) przyspieszał taką odpowiedź.

Jak wskazywały dane u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B otrzymujących początkową terapię przeciwwirusową niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby wiązała się więc z wyższymi stężeniami HBV DNA, pgRNA i enzymów wątrobowych oraz częstszym występowaniem LLV i opóźnioną odpowiedzią immunologiczną.

Opracował Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.