Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

„Zdrowa przyszłość” – ostateczna wersja dokumentu

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.01.2022
 
 
Opublikowano finalne wydanie przyjętego przez rząd ministerialnego dokumentu „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 roku”. Krótko go omawiamy i udostępniamy.
Zaprezentowany przez resort zdrowia plan działania w ochronie zdrowia to kontynuacja „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020”, który jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich. Dokument w finalnej wersji strategii uspójniono z koncepcją Polskiego Ładu.

W skrócie
Zapisano w nim zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej oraz szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych. Przewidziano także modernizację infrastruktury według standardów dostępności i stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych.

W dokumencie wspomniano też o „wprowadzeniu systemu monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomieniu programów profilaktycznych i poszerzeniu zakresów programów szczepień ochronnych”.

W strategii założono działania w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach:
– pacjenta,
– procesów,
– rozwoju,
– finansów.

– Każdy z wymienionych objęto celami, które z kolei przekładają się na konkretne kierunki interwencji – wyjaśniono w dokumencie, którego celem jest „zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia”.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.