AOTMiT: Jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie ustalania taryfy świadczeń

Udostępnij:
Co ze świadczeniami gwarantowanymi? Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wystosował zaproszenie. Jest ono związane jest z możliwością uczestniczenia w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie podmiotów, z którymi zostaną podpisane umowy o przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.
Precyzując prezes AOTMiT w swoim zaproszeniu wskazał, że chodzi o podmioty inne niż zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące leczenia szpitalnego ze środków publicznych – czytamy na stronie aotm.gov.pl

Od 11 marca na stronie internetowej www.aotm.gov.pl zamieszczone zostaną w zakładce „Taryfikacja” dane i informacje o postępowaniu.

Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2015 AOTMiT zajmuje się wyceną świadczeń od Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem tak prowadzonej taryfikacji jest stworzenie odpowiednich proporcji cen pomiędzy różnymi świadczeniami. Trzeba wyjaśnić, że AOTMiT nie decyduje o wartości punktu przyznawanego poszczególnym świadczeniom. Agencja decyduje o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą - czytamy na stronie Aotm.gov.pl.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.