Adam Bodnar: Nastolatki mogą współżyć, a nie mają dostępu do ginekologa. To absurd!

Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami małoletni powyżej piętnastego roku życia mogą podejmować współżycie bez konsekwencji prawnych, ale nie mają możliwości samodzielnego, na podstawie własnej, prawnie skutecznej zgody, skorzystania z porady ginekologicznej w celu skontrolowania swojego stanu zdrowia - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich i prosi ministra o podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.
- Na podstawie informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe, do których zgłaszają się niepełnoletnie pacjentki z poważnymi zaniedbaniami w zakresie zdrowia intymnego, podjąłem sprawę dostępu osób niepełnoletnich, w wieku powyżej piętnastego roku życia, do świadczeń ginekologicznych i urologicznych - czytamy Adam Bodnar w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła i prosi interwencję.

Rzecznik w liście zwraca uwagę na niespójność przepisów we wskazanym zakresie. W ocenie Adam Bodnara istniejący system regulacji prawnych w zakresie samodzielnego korzystania przez niepełnoletnich pacjentów powyżej piętnastego roku życia z określonych świadczeń zdrowotnych, niestanowiących z założenia świadczeń o podwyższonym ryzyku, wymaga zmian systemowych.

- Aktualnie pacjenci, którzy ukończyli szesnasty rok życia w celu uzyskania świadczenia medycznego muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego. Brak takiej zgody może skutkować nie udzieleniem świadczenia zdrowotnego niepełnoletniemu pacjentowi, nawet jeżeli istnieje ku temu uzasadniona i obiektywna potrzeba - czytamy w oświadczeniu.

W ocenie rzecznika wprowadzenie możliwości skorzystania z porady ginekologicznej lub urologicznej przez małoletniego powyżej piętnastego lub szesnastego roku życia na podstawie wyłącznie własnej zgody stanowiłoby rozwiązane wielu problemów związanych ze zdrowiem intymnym tej grupy pacjentów, a jednocześnie umożliwiłoby przekazanie im wiedzy niezbędnej do przeciwdziałania chorobom, w tym niezbędnej profilaktyki nowotworów.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.