Wyślij
Udostępnij:
 
 

Analizujemy finanse SPZOZ-ów. Wiemy ile wydali na lekarstwa, podatki, wynagrodzenia i jakie mają zobowiązania

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 30.09.2016
 
 
Ile SPZOZ-y zarobiły w 2015 roku, a ile miliardów złotych zapisano w rubryce "koszty"? Odpowiadamy przedstawiając analizę finansów samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Podsumowanie zrobiliśmy na podstawie „Biuletynu statystycznego Ministerstwa Zdrowia”, który został opublikowany w piątek (30 września).
Jak wynika z raportu, w 2015 roku funkcjonowało 1082 samodzielnych zakładów opieki zdrowotne.

Aktywa wszystkich placówek wyniosły 26 062 611 042 złotych. W tej kwocie znalazły się aktywa trwałe (19 620 454 708 zł), a aktywa obrotowe (6 442 156 334zł). Pasywa to 26 062 611 042 zł. Kapitał własny wyniósł 6 773 059 771 zł, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 19 289 551 271 zł.

Przychody netto ze sprzedaży produktów to 26 318 008 216 złotych. SPZOZ-y uzyskały 24 746 522 427 zł ze sprzedaży produktów NFZ-owi, 217 587 189 zł - resortowi, a 218 872 893 zł - pracodawcom. Przychody ze sprzedaży produktów pozostałych to 1 135 025 707 zł.

Koszty działalności operacyjnej to 27 930 113 108 zł. W kwocie kosztów działalności operacyjnej znalazła się amortyzacja (1 636 566 533 zł), zużycie materiałów i energii (6 346 738 988 zł), usługi obce (6 239 844 240 zł), podatki i opłaty (191 560 536 zł), wynagrodzenia (10 965 309 880 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (2 268 030 270 zł), pozostałe koszty rodzajowe (199 745 035 zł) i wartość sprzedanych towarów i materiałów (82 317 626 zł).

W kwocie dotyczącej zużycia materiałów i energii znajdują się między innymi wydatki na leki (2 981 709 883 zł), żywność (120 259 596 zł) i sprzęt jednorazowy (1 110 505 795 zł).

Z niemal 11 miliardów przeznaczonych na wynagrodzenia, wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy to 10 447 296 641 zł, wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło - 333 993 916 zł, a wynagrodzenia pozostałe - 184 019 323.

Zobowiązania SPOZOZ-ów to 7 920 273 304 zł (981 877 302 zł to zobowiązania wymagalne), w tym wobec ZUS-u (718 733 396 zł; 22 394 143 zł wymagalnych) i PFRON-u (15 303 372 zł; 841 428 zł wymagalnych), za energię, gaz, wodę i inne media (130 973 634 zł; 47 165 666 zł wymagalnych), wobec pracowników (626 201 681 zł; 11 131 368 zł wymagalnych). W rubryce "pozostałe" widnieje kwota 6 429 061 221 zł (900 344 697 zł to zobowiązania wymagalne).

Należności placówek to w sumie 3 293 384 090 zł (318 630 439 zł to zobowiązania wymagalne).

Należności wobec Narodowego Funduszu Zdrowia to 2 836 927 569 zł (233 477 290 zł wymagalnych), Ministerstwa Zdrowia - 4 205 404 zł (5 408 zł wymagalnych), samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 32 316 338 zł (10 689 384 zł wymagalnych), niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej - 39 545 084 zł (6 454 247 zł wymagalnych). Pozostałe to 380 389 695 zł (68 004 110 zł wymagalnych).

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.