Wyślij
Udostępnij:
 
 
Aż o 30 proc. spaść mogą koszty leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem
 
Kategorie: Leczenie bólu
Działy: Aktualności
Warunkiem jest odpowiednio wczesne włączenia opieki wspomagającej w wykonaniu ośrodków zajmujących się medycyną paliatywaną. To jeden z wniosków Forum Opieki Paliatywanej.
Na nim dr Aleksandra Ciałkowska – Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, zaprezentowała najnowsze wyniki amerykańskich badań. Wynika z nich, że odpowiednio wczesne wprowadzenie leczenia wspomagającego prowadzi do znaczącej obniżki kosztów leczenia onkologicznego pacjentów z zawansowanym rakiem.

– Związane jest to ze zmniejszoną liczbą interwencji u pacjentów leczonych wspomagająco – mówiła. – Leczenie paliatywne i wspomagające poprawia i jakość życia, i stan ogólny pacjentów. Łatwiej im dobrze znieść agresywną terapię – dodawała.

O szczegóły dopytaliśmy dr. Tomasza Dzierżanowskiego i z Pracowni Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Leczenie wspomagające nic innego stała dbałość o homeostazę, nawodnienie, wydolność krążeniową – tłumaczył. – To rzeczy często niedoceniane przez onkologów, na dodatek wymagające głębokiej wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej – dodawał.

Dlatego też głównym postulatem środowiska praktyków zajmujących leczeniem medycyny paliatywnej jest stała obecność ich placówek w polskich centrach onkologicznych.

- Walczymy też o zmianę rozporządzenia i zasad kwalifikacji do naszego leczenia – mówił Dzierżanowski.

Dzisiaj jest tak, że do tego leczenia kwalifikuje lekarz prowadzący innej specjalności. Rozporządzenie wymienia też rodzaje schorzeń, do którego „przysługuje” refundowane leczenie paliatywne. Postulatem środowiska jest, by oceny dokonywał specjalista z zakresu medycyny paliatywnej – i nie na podstawie numeratywnie wyliczonego zestawu chorób, a na podstawie oceny stanu ogólnego pacjenta.

Dlaczego nie na podstawie zestawu chorób? – Naszym największą troską ciągle pozostają pacjenci onkologiczni – tłumaczyła Ciałkowska – Rysz. – I tak pewno pozostanie. Ale osiągnięcia dokonywane przez naszą dziedzinę medycyny zasługują na zastosowanie u pacjentów także z innymi schorzeniami – dodawała.

Na przeszkodzie, jak się okazuje, staje nierównomierny dostęp Polaków do świadczeń paliatywnych. Dr Wiesława Pokropska, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, przypominała, że z zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na milion mieszkańców powinno być ok. 100 łóżek oferujących świadczenia z tego zakresu. Jak to jest w Polsce? Różnie. Co kraik to obyczaik. Średnia w Polsce wynosi 73 łóżka, przy czym na Podkarpaciu aż 116, gdy w Zachodniopomorskiem tylko… 26.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe