Marek Misiurewicz

Brakuje koordynacji ►

Udostępnij:
– Głównym postulatem dotyczącym reformowania szpitalnictwa jest tworzenie mechanizmów zachęcających szpitale różnych poziomów oraz POZ i AOS do organizowania opieki koordynowanej, współpracy i konkurencji opartej na wynikach leczenia. O tym w dokumencie nie ma ani słowa – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, oceniając „Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.
Prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” zwraca uwagę na „brak koordynacji” i dziwi się z powodu „odseparowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od szpitalnictwa”.

– Proponowane zmiany zwiększą fragmentaryzację systemu ochrony zdrowia. Zadziałają przeciwnie do słusznej tezy ministra Adama Niedzielskiego, że należy zmniejszyć rozdrobnienie w systemie – mówi prof. Fedorowski.Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.

Przeczytaj także: „Założenia reformy szpitalnictwa w ministerialnym dokumencie”, „Szalejąca prywatyzacja” i „Czy szpitale pochłonie czarna dziura?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.