Wyślij
Udostępnij:
 
 
Łukasz Kamiński/Kancelaria Senatu

Co z pilotażem sieci kardiologicznej? ►

Źródło: Senat
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 08.04.2021
 
 
– Pilotaż sieci kardiologicznej powinien rozpocząć się pod koniec kwietnia. Początkowo obejmie swoim zasięgiem Mazowsze. Myślimy o poszerzeniu go w niedługim czasie na inne województwa – poinformował podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
7 kwietnia członkowie senackiej Komisja Zdrowia wysłuchali informacji ministra zdrowia na temat Krajowej Sieci Kardiologicznej – przedstawił ją wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przypominając główne założenia pilotażu. Podkreślił, że jest on dla pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi oraz zaburzeniami rytmu i przewodzenia, a głównym celem jest przyspieszenie i uproszczenie diagnostyki.

– W ciągu 30 dni od zgłoszenia pacjenta musi być zapewniona diagnostyka – skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do ośrodka kardiologicznego, który opracuje diagnozę, ustali plan leczenia i wyznaczy koordynatora dla pacjenta – wyjaśnił wiceminister Kraska. Podkreślił, że „w programie będzie wykorzystywana telemedycyna, powstanie także infolinia kardiologiczna” i dodał, że „jednym z efektów programu ma być maksymalne wykorzystanie ośrodków kardiologicznych, które nie wykorzystują potencjału do świadczenia usług”. Kraska poinformował też o głównym koordynatorze pilotażu – to Narodowy Instytut Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Program ma trwać 25 miesięcy – organizowanie sieci zajmie cztery miesiące, realizacja osiemnaście, a wyciąganie wniosków trzy.

Co na to kardiolodzy zaproszeni do udziału w posiedzeniu komisji? Poparli tę koncepcję, zgłaszając jednocześnie wiele uwag.

Wypowiedział się między innymi prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.Wyraził nadzieję, że dzięki sieci kardiologicznej nastąpi przyspieszenie rozpoznania i dostępu do najnowocześniejszych terapii, dodając, że „nie będzie odwzorowaniem sieci onkologicznej, która jest często krytykowana”.

Prof. Hryniewiecki przyznał, że w pilotażu możliwa będzie diagnostyka i terapia kilku schorzeń w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej. Wymienił między innymi niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, wszczepianie zastawek oraz nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne. Podkreślił, że do tej pory – mimo że leczenie wspomnianych schorzeń było możliwe – to nie było dostępne w odpowiednim zakresie i czasie.

– Chodzi o to, by – dzięki sieci kardiologicznej – pacjenci do ośrodków kardiologicznych trafiali szybko, zanim dojdzie do rozwoju powikłań, by efekty leczenia były lepsze – mówił Tomasz Hryniewiecki i tłumaczył, że „oferta sieci skierowana będzie dla pacjentów, którzy są pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, poradni i oddziałów kardiologicznych, które nie dysponują wszystkimi nowoczesnymi terapiami i są oddalone od specjalistycznych ośrodków”. Dodał, że projekt sieci zakłada bezlimitowe leczenie chorych, bez ograniczeń związanych z ryczałtem.Przeczytaj także: „Niezwykle tajemnicza Krajowa Sieć Onkologiczna”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe