Wyślij
Udostępnij:
 
 
Adam Stępień/Agencja Gazeta

Czy prezydent podpisze ustawę o „zawodówkach” dla lekarzy?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.11.2021
 
 
Tagi: Andrzej Duda
Samorząd ma nadzieję, że nie. Naczelna Rada Lekarska apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – w niej zapisano kontrowersyjny zapis o „zawodówkach” dla lekarzy. Przepisy umożliwią prowadzenie nauczania na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na uczelniach zawodowych.
Przypomnijmy – 17 listopada Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – zgodnie z nimi poszerzono możliwości aplikowania uczelni o prowadzenie kierunków lekarskich, a o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym mogą się ubiegać uczelnie zawodowe.

To nie podoba się samorządowi lekarskiemu, który publikuje stanowisko w sprawie na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

– Ustawa ta zawiera rozwiązania, które z pewnością doprowadzą do obniżenia standardów nauczania zawodów lekarza i lekarza dentysty – argumentuje prezydium NRL. Podkreśla, że „uczelnie te nie są przygotowane do zapewnienia poziomu kształcenia niezbędnego dla bezpiecznego wykonywania zawodów lekarza”.

Prezydium przypomina, że „wykształcenie lekarza, to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich”.

– Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów. Kształcenie wymaga ponadto solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich – podkreślają medycy, dodając, że „umożliwienie kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych prowadzi do felczeryzacji”.

– Dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza osób z wykształceniem uzyskanym na uczelni zawodowej podważy zaufanie do wszystkich osób wykonujących te zawody – dodają.

Prezydium wskazuje też, że „przy procedowaniu projektu ustawy doszło do jaskrawego naruszenia prawa”.

– Przepisy przewidujące możliwość kształcenia na kierunkach lekarskim na uczelniach zawodowych zostały wprowadzone do projektu z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa, bowiem już po przeprowadzonych konsultacjach publicznych – czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej skierowanym do prezydenta Andrzej Dudy.

Medycy podkreślają, że „takie rozwiązanie – jak przekonywali wnioskodawcy poprawek – ma przeciwdziałać deficytowi lekarzy, ale doprowadzi do obniżenia standardów kształcenia”.

Przeczytaj także: „Sejm – szkoły zawodowe jednak wykształcą lekarzy”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.