Czy prezydent wyleczy chorą ochronę zdrowia?

Udostępnij:
- Daję gwarancję, że jako prezydent zrealizuję prawdziwą reformę ochrony zdrowia - zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL na prezydenta. Czy mówił prawdę? – Nie, bo zgodnie z konstytucją prezydent ma ograniczone możliwości w sferze stanowienia prawa, które jest podstawą wprowadzania określonych rozwiązań w ochronie zdrowia – przyznaje prawnik Michał Modro w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”. Ekspert przypomina, jakie są kompetencje prezydenta i... przytacza wypowiedź Tomasza Zdrojewskiego, doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jakie kompetencje i uprawnienie ma prezydent, aby usprawnić system ochrony zdrowia?

- Biorąc pod uwagę konstytucyjne umocowanie, ma ograniczone możliwości w sferze stanowienia prawa, które jest podstawą wprowadzania określonych rozwiązań. Z art. 140 konstytucji wynika, że może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Ale orędzia nie czyni się przedmiotem debaty. Z kolei w art. 141 zapisano, że w sprawach szczególnej wagi może zwołać Radę Gabinetową. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej, Lecz ten organ nie ma kompetencji Rady Ministrów – mówi Modro w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

Prezydentowi przysługuje inicjatywa ustawodawcza, prawo zarządzania referendum ogólnokrajowego, prawo podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, prawo zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, prawo wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, prawo wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli i prawo zwoływania Rady Gabinetowej.

Głowa państwa ma ograniczone możliwości kształtowania polityki, także tej w obszarze zdrowia.

- Przede wszystkim ma inicjatywę ustawodawczą, jednak jej skuteczność zależy od zgody politycznej w Sejmie. Może również przeprowadzić referendum w sprawach związanych ze zdrowiem, jak i wystąpić z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego w sprawach związanych ze zdrowiem, a także przez inne narzędzia prawne kontrolować prawo stanowione w obszarze ochrony zdrowia. Jedynie tyle. W tym kontekście jest zależy od parlamentarzystów – wyjaśnia Modro.

- Kandydat na prezydenta nie może dawać gwarancji przeprowadzenia reformy ochrony zdrowia, bo mimo najlepszych chęci prawdopodobnie mu się to nie uda. Może natomiast budować zespół ekspertów oraz pracować nad porozumieniem ponadpartyjnym, które umożliwi przeprowadzenie reformy – dodaje Modro i cytuje wypowiedź Tomasza Zdrojewskiego, doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podsumowującą kompetencje prezydenta RP w ochronie zdrowia: - Przygotowanie projektu reformy to gigantyczna praca, którą praktycznie może podjąć jedynie rząd, do czego zresztą jest konstytucyjnie zobowiązany. Prezydent Lech Kaczyński będzie pracował z każdym rządem i szczegółowo analizował każdy przedłożony projekt. Trudno jednak oczekiwać od prezydenta szczegółowych rozwiązań. Mogę jedynie powiedzieć, że zdaniem prezydenta w naszym obszarze kulturowym, geograficznym, społecznym, ekonomicznym i politycznym ochrona zdrowia powinna rządzić się przede wszystkim regułami sfery socjalnej, a nie rynkowej.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.