Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dają miliony złotych szpitalom w Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie
 
Działy: Aktualności
Centra urazowe w Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie dostaną dofinansowanie na doposażenie w sprzęt medyczny. Wsparcie inwestycji wyniesie siedem milionów złotych. "Menedżer Zdrowia" dowiedział się na co konkretnie placówki wydadzą pieniądze.
- Minister zdrowia zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru pozakonkursowego w zakresie modernizacji istniejących centrów urazowych. Chodzi o roboty budowlane i doposażenie - powiedziała Milena Kruszewska, rzeczniczka resortu w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia".

Do dofinansowania wybrane zostały następujące projekty:
1. Projekt pod nazwą „Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,7 mln zł.

W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu medycznego w celu doposażenia istniejącego centrum urazowego: zestaw resuscytacyjno-anestezjologiczny, RTG jezdne cyfrowe, zestaw torakotomii ratunkowej, wózki transportowe z butlami kompozytowymi do wentylacji z zaworem typu LIV przystosowane do rezonansu magnetycznego, stanowisko diagnostyczne RTG, aparat USG, kardiomonitor mobilny przystosowany do MRI, kardiomonitor mobilny, respirator transportowy, zestawy do pobierania krwi, aparat do pomiaru rzutu serca, defibrylator, respirator stacjonarny z automatycznym dostosowaniem parametrów wentylacji i natlenienia w sposób ciągły, aparat do pomiaru parametrów krytycznych, zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw narzędzi naczyniowych, łóżka intensywnej terapii, stół operacyjny ortopedyczny.

2. Projekt pod nazwą „Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,7 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby centrum urazowego: łóżka - 11 szt., kardiomonitory hemodynamiczne z centralą – 9 szt., aparat do USG, pompy strzykawkowe do NMR, aparat do dializ – 2 szt., bronchoskop - 3 szt., kalorymetr, kardiomonitory – 2 szt., system monitorowania pacjenta, moduł Ca++ do dializ.

3. Projekt pod nazwą „Doposażenie w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby centrum urazowego: stacja diagnostyczna TK – 2 szt., aparat USG, łóżka specjalistyczne – 10 szt., zestaw do trudnych intubacji, aparat USG przenośny, aparat do znieczulania, łóżko bariatryczne, łóżka wysokospecjalistyczne - 10 szt., aparat EKG 12 kanałowy – 9 szt., fotele transportowe – 4 szt., monitory parametrów życiowych - 3 szt., urządzenie do ogrzewania pacjenta.

4. Projekt pod nazwą „Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,7 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w celu wyposażenia Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć oraz bloku operacyjnego: respiratory – 4 szt., monitory transportowe – 2 szt., monitor, bronchofiberoskop, łóżka – 3 szt., aparat do znieczulania, aparat do monitorowania hemodynamicznego, monitor do pracowni MR, aparat USG, aparat EKG, aparat do schładzania pacjenta, mikroskop optyczny.

Pieniądze przyznane są w ramach POIiŚ , priorytetu IX "Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego".
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe