Renata Dąbrowska/Agencja Wyborcza.pl

Decentralizacja funduszu, powrót do kas chorych – opinia

Udostępnij:
Były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz w „Menedżerze Zdrowia” zasugerował, aby zmienić organizację funduszu. Stwierdził, że „należy go zdecentralizować, a centralę po prostu zlikwidować”. Mówił też, że „dobrze byłoby powrócić do zdecentralizowanych kas chorych”. Jego wypowiedź komentuje inny były przedstawiciel płatnika – Tadeusz Jędrzejczyk.
Komentarz Tadeusza Jędrzejczyka, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, byłego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:
Teza, że centralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia poszła za daleko – i ze szkodą dla sprawności systemu ochrony zdrowia – jest słuszna. Doszliśmy do sytuacji, w której inicjatywy idą obecnie tylko z góry do dołu, nie pozostawiając miejsca na zmiany w poszczególnych regionach. Z drugiej strony warto podkreślić, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Koncepcja powrotu do regionalnych kas chorych jest obecnie nierealistyczna. Stworzenie od nowa szesnastu (lub siedemnastu czy dwunastu) systemów zabrałoby sporo czasu i środków. Jakkolwiek brzmi to atrakcyjnie na poziomie hasła, to uczciwa ocena skutków regulacji wskazałaby, jak wiele byłoby do zrobienia, oprócz uchwalenia samej ustawy. Jeśli nie miałaby to być wyłącznie zmiana szyldu, powróciłyby problemy z ruchem pacjentów między regionami i wyzwania z definiowaniem różnych produktów rozliczeniowych.

Niezależnie jednak warto przywrócić więcej funkcji zarządczych oddziałom wojewódzkim funduszu. Być może także warto rozważyć powołanie osobnych instytucji kontaktujących usługi opiekuńcze. Ze względu na starzenie się społeczeństwa zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i okołomedyczne będzie w tym obszarze zwiększało się i faktyczna decentralizacja – być może z zachowaną rolą NFZ jako wykonawczego płatnika – mogłaby przynieść wartość dodaną.

Przeczytaj także: „A może system samorządowy?”, „Minusy dodatnie – o kasach chorych”, „Kaso chorych, wróć...” i „Wizja zdrowia Andrzeja Sośnierza”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.