Dobra wiadomość dla tych, którzy potrzebują opieki i są niesamodzielni

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, Ministerstwo Zdrowia
- Podpisaliśmy pierwsze umowy o dofinansowanie na utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej. W całej Polsce powstaną 54 takie miejsca - informuje Ministerstwo Zdrowia. Docelowo zostaną podpisane umowy na łączną kwotę około 52 milionów złotych.
- Projekty przyczynią się do rozwoju środowiskowych form opieki medycznej. Umożliwi to pacjentom życie w społeczeństwie i zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Do placówek mogą być przyjęci m.in. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności.

Wśród beneficjentów znajdują się fundacje, organizacje kościelne, a także publiczne oraz niepubliczne podmioty, posiadające kontrakt z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwsze umowy zawarto z: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, Praxis - Sp. z o.o., Śląskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., Caritasem Archidiecezji Warmińskiej, Sanusem - Sp. z o.o. i Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładem Opieki Zdrowotnej IZ-MED.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.