123RF

Genetycy się liczą!

Udostępnij:
W reakcji na opublikowaną w „Menedżerze Zdrowia” rozmowę z Moniką Pintal-Ślimak „Biolog i biotechnolog to nie zawody medyczne” specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej przygotowali petycję. Nie zgodzili się z niektórymi stwierdzeniami prezes KRDL i zaprezentowali swoje stanowisko.
– My, niżej podpisani, kierownicy oraz pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych o profilu genetycznym, specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedzi prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pani Moniki Pintal-Ślimak, zamieszczonej w „Menedżerze Zdrowia” 12 lutego 2024 r. – napisali we wstępie autorzy petycji.

– W tej wypowiedzi pada wiele stwierdzeń świadczących o całkowitym niezrozumieniu przez prezes specyfiki genetyki laboratoryjnej i dynamiki rewolucji genomowej, która się właśnie dokonuje zarówno w dziedzinie chorób rzadkich, jak i onkologii oraz hematoonkologii. Taka postawa może zaszkodzić diagnostyce genetycznej w Polsce i spowodować wiele negatywnych skutków dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Należy podkreślić, że obecnie kluczową kwestią jest uchwalenie ustawy o testach genetycznych wykonywanych w celach zdrowotnych, o którą genetycy medyczni (lekarze i diagności) walczą od 2012 r., a nie skupianie się na kwestii dostępu do zawodu biologów i biotechnologów – uzasadnili.

Co poza tym?

Udostępniamy petycję w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Genetycy się liczą – petycja.pdf.

Lista podpisanych pod petycją jest na stronie: www.petycjeonline.com/genetycy_si_licz/podpisani.

Petycję można podpisać na stronie: www.petycjeonline.com/genetycy_si_licz.

Przeczytaj także: „Genetycy kontra diagności” i „Biolog i biotechnolog to nie zawody medyczne”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.