123RF

Gigantycznie bogata pielęgniarka

Udostępnij:

Roczne zarobki jednej z osób pracujących zarówno w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, jak i w izbie okręgowej wynoszą 518,5 tys. zł.

Na stronie internetowej Pielegniarki.info.pl od lat narzeka się na zbyt wysokie wynagrodzenia w izbach pielęgniarek – ocenia się je jako gigantyczne.

– Niestety, nic w tej sprawie się nie zmienia – informują, wyliczając najnowsze dane.

Średnia krajowa za marzec 2024 r. wynosi 8,4 tys. zł. Ta kwota zwiększa się co miesiąc i ma decydujące znaczenie przy wynagrodzeniach działaczy w izbach. Dlaczego? Bo zdecydowali oni, że ich wynagrodzenia są wielokrotnością średniej krajowej. Inaczej jest z pielęgniarkami i pielęgniarzami, którzy nie są działaczami – ci mają wyliczane wynagrodzenie zasadnicze nie od średniej krajowej, lecz od kwoty bazowej. Ta od marca 2024 r. wynosi 6246,13 zł i to ona służy do przeliczeń pensji zgodnie z zapisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To ponad 2 tys. zł różnicy – zwraca się uwagę na Pielegniarki.info.pl, podając przykład.

Roczne zarobki jednej z osób pracujących zarówno w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, jak i w izbie okręgowej, w 2023 r. wyniosły 518,5 tys. zł.

Przeczytaj także: „Pielęgniarka kontra szpital – poszło o za małą wypłatę”, „Dość patologii – kilkanaście tysięcy pozwów” i „Pielęgniarstwo i położnictwo przyszłości”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.